AKTUALIZÁCIA: Návšteva pápeža Františka v Bratislave - prerušená premávka MHD a zmeny na linkách


S najrozsiahlejšími obmedzeniami musia cestujúci počítať v pondelok 13.9.2021, kedy bude širšie centrum mesta dostupné len električkami. Počet jednotlivých zmien a ich rozsah bude počas dní rozdielny. Odporúčame preto cestovať s dostatočným časovým predstihom a cestujúcich nabádame, aby priebežne sledovali zmeny v MHD na elektronických infotabuliach, webe a sociálnych sieťach.

12. až 15. septembra 2021 (nedeľa – streda)

Linka 41 bude premávať v skrátenej trase Búdková – Depo Hroboňova. Prestup na trolejbusy bude možný na oboch konečných zastávkach. Úsek Depo Hroboňova - Hlavná stanica nebude obsluhovaný.

Linka 147 nebude vykonávať zachádzku na Kalváriu ani do zóny „Stop“ v jej oblasti.

Linky 201 a 202 budú premávať štandardne, avšak výjazdy a dojazdy oboch liniek medzi zastávkami „Prokopa Veľkého“ a „Pod stanicou“ budú premávať po obchádzkových trasách.

Linka N37 nebude vykonávať zachádzky k Depu Hroboňova.

12. septembra 2021

12. septembra 2021 (nedeľa) 12:00 – cca 17:00

V čase od 12:00 do 14:30 budú premávať mimoriadne posilové spoje na linke 61 z Hlavnej stanice cez Račianske mýto a Trnavské mýto na letisko. Po privítaní Sv. otca bude zabezpečená posilová doprava z letiska na Hlavnú stanicu po trase linky 61.

12. septembra 2021 (nedeľa) cca 14:30 – 16:30

Dotknuté linky: 21, 25, 30, 31, 32, 37, 39, 61, 63, 65, 69, 83, 92, 96, 204, 207

Neobsluhované oblasti: letisko, Mlynská dolina

Linky 21, 25, 63, 83, 84 v smere Autobusová stanica / Avion Shopping Park / Petržalka odklonom medzi zastávkami „Patrónka“ a „Sokolská“.

Linky 30 a 37 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Most SNP“ a „Patrónka“.

Linky 31 a 39 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Lanfranconi“ a „Cintorín Slávičie“.

Linka 32 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Riviéra“ a „Suchý mlyn“.

Linky 61 a 96 v skrátenej trase Hlavná stanica / Prokofievova - Avion Shopping Park.

Linka 65

12.9. cca 14:30 – 16:30 a 14.9. cca 18:30 – 20:30 v smere Čiližská odklonom medzi zastávkami „Avion Shopping Park“ a „Ríbezľová“ bez vynechania zastávok.

14.9. cca 6:30 – 8:30 v smere Tbiliská odklonom medzi zastávkami „Ríbezľová“  a „Ivanská cesta“ bez vynechania zastávok.

Linka 69 v smere Avion Shopping Park odklonom medzi zastávkami „Pharos“ a „Avion Shopping Park“.

Linka 92 

v smere Volkswagen odklonom medzi zastávkami „Einsteinova“ a „Patrónka“

v smere Depo Petržalka odklonom medzi zastávkami „Patrónka“ a "Dvory".

Linka 204 po presmerovanej trase Červený most – Patrónka – Kramáre – Rádiová.

Linka 207 v skrátenej trase Zimný štadión – Valašská.

 

13. septembra 2021 (pondelok)

Linka 94 nebude premávať vzhľadom na rozsiahle uzávierky na jej trase. Ako náhradu bude možné použiť linku 93. DPB využije vozidlá z tejto linky na operatívne posilňovanie iných liniek.

Linky 201 a 202 budú premávať štandardne, avšak výjazdy oboch liniek z depa medzi zastávkami „Prokopa Veľkého“ a „Pod stanicou“ nebudú vykonané.

13. septembra 2021 (pondelok) cca 6:30 – 9:00 a cca 15:30 – 19:00

 

Dotknuté linky: 21, 25, 31, 32, 39, 59, 63, 80, 83, 84, 93, 147, 203, 204, 207, 209, 212

Neobsluhované oblasti: Mlynská dolina, Pražská, centrum mesta (autobusy a trolejbusy)

 

Linka 21, 25 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Patrónka“ a „Autobusová stanica“.

Linka 31 v skrátenej trase Cintorín Slávičie – Kráľovské údolie (v opačnom smere začína na zastávke „Chatam Sófer“). Na zastávke „Kráľovské údolie“ možnosť prestupu na električky do/z centra mesta.

Linka 32 po presmerovanej trase Dlhé diely – Nemocnica Kramáre – NÚSCH.

Linka 39 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Chatam Sófer“ a „Zimný štadión“.

Linka 59 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Dvory“ a „Račianske mýto“ (bez vynechania zastávok).

Linka 63 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Patrónka“ a „Zimný štadión“.

Linka 80 po presmerovanej trase Kopčany / Cintorín Petržalka / Kapitulský dvor – Einsteinova – Farského. Linka neobslúži centrum mesta. Na zastávke Farského možnosť prestupu na električky a na linku 93, ktorá bude zastavovať na nástupišti linky N80.

Linky 83 a 84 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Patrónka“ a „Dvory“, linky neobslúžia centrum mesta.

Linka 93 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Dvory“ a „Hlavná stanica“. V smere na Hlavnú stanicu zastaví na zastávke „Farského“ ako linka N80. V centre mesta obslúži zastávky električiek „Šafárikovo nám.“ a „Centrum“ (smer Hlavná stanica ako linka 3 a smer Petržalka ako linka 1).

Linka 147 v skrátenej trase Búdková – Šulekova a bez zachádzky na Kalváriu.

Linka 203 po presmerovanej trase Koliba – Kollárovo nám. – Zimný štadión.

Linka 204 po presmerovanej trase Rádiová – Račianske mýto – Hlavná stanica.

Linka 207 po presmerovanej trase Červený most – Hrad – Šulekova.

Linka 209 odklonom medzi zastávkami „Bárdošova“ / „Stromová“ a „Račianske mýto“.

Linka 212 po presmerovanej trase Cintorín Vrakuňa – Autobusová stanica – Rajská.

13. septembra 2021 (pondelok) cca 15:00 – 17:30

Dotknuté linky: 50, 59, 68, 80, 83, 84, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 191 a 196

Neobsluhované oblasti: centrum mesta (autobusy, trolejbusy), Most SNP, západná polovica Petržalky

 

Linka 50  v smere Kukučínova odklonom medzi zastávkami „Aupark“ a „Malá scéna“.

Linka 59 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Lúky II“ a „Račianske mýto“.

Linka 68 obojsmerne po presmerovanej trase Trnavské mýto – Most Apollo – Furdekova – Starohájska – Kutlíkova – Jantárová cesta – Holíčska.

Linka 80 po presmerovanej trase Kopčany / Cintorín Petržalka / Kapitulský dvor – Einsteinova – Farského. Linka neobslúži centrum mesta. Na zastávke Farského možnosť prestupu na električky a na linku 93, ktorá bude zastavovať na nástupišti linky N80.

Linka 83 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Patrónka“ a „Hálova“, od Nám. hraničiarov po presmerovanej trase Starohájska – Kutlíkova – Jantárová cesta – Holíčska. Linka neobslúži centrum mesta.

Linky 84 a 92 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Patrónka“ resp. „Zoo“ a „Hálova“. Linka 84 neobslúži centrum mesta.

Linka 88 po presmerovanej trase Autobusová stanica – Most Apollo – Nám. hraničiarov – Einsteinova – Farského. Linka neobslúži centrum mesta. Na zastávke Farského možnosť prestupu na električky a na linku 93, ktorá bude zastavovať na nástupišti linky N80.

Linka 91 a 191  po presmerovanej trase Čunovo / Stn. Rusovce – Jarovce – Dolnozemská cesta – Nové SND: medzi zastávkou „Žltá“ a Landererovou ulicou po trase linky 90; obrat a obsluhu zastávok pri Novom SND vykoná ako linka 210.

Linka 93 obosmerne odklonom medzi zastávkami „Lúky II“ a „Hlavná stanica“. V smere na Hlavnú stanicu zastaví na zastávke „Farského“ ako linka N80. V centre mesta obslúži zastávky električiek „Šafárikovo nám.“ a „Centrum“ (smer Hlavná stanica ako linka 3 a smer Petržalka ako linka 1).

Linka 95 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Nám. hraničiarov“ a „Technopol“  / „Topoľčianska“.

Linky 96 a 196 po presmerovanej trase Letisko / Stn. Nové Mesto – zastávka „Lachova“ – Dostihová dráha.

Linka 98 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Lúky II“ a „Technopol"

Linka 99 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Topoľčianska“ / "Technopol" a „Stn. Petržalka“ 

13. septembra 2021 (pondelok) cca 16:00 – 17:30

Dotknuté linky: 4, 21, 25, 29, 30, 31, 37, 39, 50 a 70

Neobsluhované oblasti: centrum mesta (autobusy, trolejbusy), nábrežie, Most SNP

 

Linka 4  obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Kráľovské údolie“ a „Centrum“ cez tunel, Kapucínsku, Nám. SNP.

Linka 21, 25  obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Patrónka“ a „Autobusová stanica“.

Linka 29 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Botanická záhrada“ a „Malá scéna“.

Linky 30, 31, 37 v skrátenej trase Lamač / Cintorín Slávičie / Záhorská Bystrica – Kráľovské údolie (v opačnom smere začínajú na zastávke „Chatam Sófer“). Na zastávke „Kráľovské údolie“ možnosť prestupu na električky do centra mesta.

Linka 39 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Zoo“ a „Zimný štadión“.

Linka 50 v smere Kukučínova odklonom medzi zastávkami „Aupark“ a „Malá scéna“.

Linka 70 v skrátenej trase Stn. P. Biskupice – Malá scéna.

14. septembra 2021

14. septembra 2021 (utorok) cca 6:30 – 8:30 a cca 18:30 – 20:30

Dotknuté linky: 21, 25, 30, 31, 32, 37, 39, 61, 63, 65, 69, 83, 92, 96, 98, 196, 204, 207

Neobsluhované oblasti: letisko, Mlynská dolina

 

Linky 21, 25, 63, 83, 84 v smere Autobusová stanica / Avion Shopping Park / Petržalka odklonom medzi zastávkami „Patrónka“ a „Sokolská“.

Linky 30 a 37 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Most SNP“ a „Patrónka“.

Linky 31 a 39 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Lanfranconi“ a „Cintorín Slávičie“.

Linka 32 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Riviéra“ a „Suchý mlyn“.

Linky 61 a 96 v skrátenej trase Hlavná stanica / Prokofievova - Avion Shopping Park.

Linka 65 

14.9. cca 18:30 – 20:30 v smere Čiližská odklonom medzi zastávkami „Avion Shopping Park“ a „Ríbezľová“ bez vynechania zastávok.

14.9. cca 6:30 – 8:30 v smere Tbiliská odklonom medzi zastávkami „Ríbezľová“  a „Ivanská cesta“ bez vynechania zastávok.

Linka 69 v smere Avion Shopping Park odklonom medzi zastávkami „Pharos“ a „Avion Shopping Park“.

Linka 92 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Einsteinova“ a „Patrónka“.

Linka 204 po presmerovanej trase Červený most – Patrónka – Kramáre – Rádiová.

Linka 207 v skrátenej trase Zimný štadión – Valašská.

V prípade uzávierky Prístavného mosta cca 6:30 - 8:30:

Linky 96 a 196 vsmere Letisko /Stn. Nové Mestoodklonom medzi zastávkami „Bosákova“  a „Prievozská“, neobslúžia zastávku Prístavný most

Linka 98 v smere Kukučínova odklonom medzi zastávkami „Ekonomická univerzita“  a „Mliekarenská“, neobslúži zastávku Prístavný most

V prípade uzavretia križovatky Patrónka linky 21, 25, 30, 32, 37, 63, 83, 84, 92, 204, 211, 212 odklonom cez ul. Pri Suchom mlyne.

15. septembra 2021

15. septembra 2021 (streda) 2:00 – 4:30

15. septembra budú v skorých ranných hodinách vypravené mimoriadne spoje na linkách N33, N34, N53, N55, N61, N70, N72, N80, N93 a N95 v smere na Hlavnú stanicu. V čase 2:00 – 4:30 bude na uvedených linkách zabezpečený v smere na Hlavnú stanicu interval 30 minút. Na Hlavnej stanici bude možné prestúpiť na posilové vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko.

15. septembra 2021 (streda) cca 6:30 – 9:00

 

Dotknuté linky:  20, 21, 25, 30, 32, 37, 43, 63, 83, 84, 92, 204, 207, 211, 212

Neobsluhované oblasti: Lamačská cesta, Patrónka, Pražská

 

Linka 20 v skrátenej trase Opletalova – Záluhy

Linky 21, 25 a 63 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Pod stanicou“ a „OC Bory“ resp. „Stn. Lamač“.

Linky 30 a 37 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Lanfranconi“ a „Pridánky“ resp. „Stn. Lamač“.

Linka 32 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Botanická záhrada“ a „Hlavná stanica“.

Linka 43 v skrátenej trase Lesopark / Kačín – Červený most.

Linky 83 a 84 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Zochova“ a „Záluhy“.

Linka 92 v smere Depo Petržalka odklonom medzi zastávkami „Vrančovičova“ a „Zoo“.

Linka 204 po presmerovanej trase Červený most – Ul. Pri Suchom mlyne – Kramáre – Rádiová. Nástup cestujúcich na zastávke „Červený most“ bude na úrovni označníka občasnej zastávky.

Linka 207 v skrátenej trase Zimný štadión – Valašská.

Linka 211 dočasne nepremáva, náhradou sú linky 204, 209, 212.

Linka 212 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Červený most“ a „Suchý mlyn“. Nástup cestujúcich na zastávke „Červený most“ bude na úrovni označníka občasnej zastávky.

15. septembra 2021 (streda) cca 12:30 – 14:30

 

Dotknuté linky: 61, 65, 96, 98

Neobsluhované oblasti: letisko

 

Linky 61 a 96 v skrátenej trase Hlavná stanica / Prokofievova - Avion Shopping Park.

Linka 65 v smere Tbiliská odklonom medzi zastávkami „Ríbezľová“  a „Ivanská cesta“ bez vynechania zastávok.

V prípade uzávierky Prístavného mosta:

Linka 96 v smere Letisko odklonom medzi zastávkami „Bosákova“  a „Prievozská“, neobslúži zastávku Prístavný most

Linka 98 v smere Kukučínova odklonom medzi zastávkami „Ekonomická univerzita“  a „Mliekarenská“, neobslúži zastávku Prístavný most

„Dopravný podnik robí maximum pre zachovanie dostupnosti MHD v rôznych častiach Bratislavy, no napriek tomu musia cestujúci počítať s predĺženými intervalmi medzi spojmi pri väčšine autobusových a trolejbusových liniek. O operatívne riadenie dopravy sa postará náš výborne skoordinovaný tím dopravného dispečingu, ktorý je pripravený spolupracovať so štátnou a mestskou políciou,“ dodal v tejto súvislosti Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

Detailné informácie o trasách každej z liniek MHD, podľa aktuálneho stavu uzatvorených komunikácií a s ohľadom na dopravnú situáciu v meste, budeme priebežne zverejňovať na webe www.dpb.sk .

Najčítanejšie správy