DPB organizuje náborový deň pre vodičov trolejbusov


Záujemcovia o túto pozíciu budú školení v autoškole DPB, a.s. Podmienkou však je, aby vlastnili vodičské oprávnenie minimálne skupiny B a musia spĺňať vekovú hranicu 24 rokov.

Tí, ktorí sa majú záujem zúčastniť sa, prosíme, aby svoju účasť nahlásili na emailovej adrese vodici@dpb.sk alebo na tel. číslach 5950 2121 a 5950 2591.

Vodiči budú mať možnosť pracovať na plný úväzok a ponúkaný plat (brutto) 6,58 EUR/hod. + mesačná výkonnostná odmena vo výške 10% k základnej mzde.

“Ponúkame svojim zamestnancom nielen tým, ktorých máme, ale aj tým, ktorí k nám prídu, zázemie stabilnej spoločnosti, férové a motivujúce odmeňovanie, tiež príjemné pracovné prostredie aj vďaka priebežne modernizovanému vozidlovému parku,” povedal predseda predstavenstva Ing. Martin Rybanský.

Tak neváhajte a príďte aj vy do našich radov!

KRITÉRIÁ:

- vodič  trolejbusu musí spĺňať minimálny vekový limit 24 rokov

- vodičské oprávnenie skupiny D, C, B

- uchádzač na pozíciu vodiča musí byť zdravotne spôsobilý, čo preverí pracovná zdravotná služba DPB, a.s. a musí absolvovať aj psychologické testy, ktoré zabezpečí referát psychológie DPB, a.s.

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:

- výhodou je dobrý vzťah k motorom, k ľuďom, slušné a zdvorilé vystupovanie

- dôležité je, aby vodiči boli komunikatívni a trpezliví, s vysokou schopnosťou spoľahlivosti a sebaovládania. V našom prípade je vítaný aj pozitívny vzťah k Bratislave.

KURZY:

DPB, a.s. ponúka na vlastné náklady preškolenie zo skupín B a C na skupinu D a oprávnenie na vedenie trolejbusov. Toto preškolenie zabezpečujeme vo vlastnom stredisku Autoškoly DPB, a.s. Je to veľký benefit, ktorý mnohé dopravné spoločnosti neponúkajú. Tým si samozrejme vodičov zaväzujeme na zotrvanie v podniku na určitú dobu.

Benefity vodičov v skratke:

-náborový príspevok pre kvalifikovaného vodiča autobusu/trolejbusu s vodičským oprávnením skupiny D vo výške 3.000 EUR

-náborový príspevok pre budúceho vodiča trolejbusu s vodičským oprávnením minimálne skupiny B vo výške 1.500 EUR

-získanie príslušného vodičského oprávnenia a odbornej spôsobilosti vodiča MHD ZDARMA

-vernostný príspevok pre vodiča trolejbusu

-odmena 600 EUR za odporučenie kvalifikovaného vodiča autobusu, trolejbusu („Nájdi si parťáka“)

Nadtarifná – pobádacia zložka mzdy:

-percentuálny prísľub kolektívnej výkonnostnej odmeny

-individuálny prísľub výkonnostnej odmeny (dohadované v pracovnej zmluve a podielová prémia u zamestnancov podieľajúcich sa na zabezpečovaní tržieb)

-mzdové zvýhodnenie za:

o  prácu nadčas

o  prácu vo sviatok

o  nočnú prácu

o  prácu v sobotu a v nedeľu

o  prácu v odpoludňajšej zmene

o  zvýšenú namáhavosť

o  bonus za bez škodový výkon práce

o  zaškoľovanie

o  vedenie pracovnej čaty

o  zastupovanie

-odmeny za:

o  prerušenie práce v dôsledku delenej zmeny

o  pri príležitosti pracovných a životných jubileí

o  odmena za pracovnú pohotovosť na pracovisku

o  mimoriadne odmeny pri pozitívnom plnení hospodárskych výsledkov podniku

o  iniciatívny prístup k riešeniu problematiky zabezpečovania výpravy vozidiel MHD

-náhrada mzdy pri prekážkach v práci za:

o   dovolenku

o   sviatok

o   prekážky v práci

o   pracovnú pohotovosť mimo pracoviska

-odstupné nad rámec Zákonníka práce

-odchodné pri prvom odchode do starobného, resp. invalidného dôchodku nad rámec Zákonníka práce

-príspevok na stravovanie zamestnancov (príspevok z nákladov zamestnávateľa a sociálneho fondu) formou stravovacej karty

-príspevok na pitný režim pri dlhotrvajúcich vysokých denných teplotách

-príspevok na ubytovanie pre zamestnancov

-príspevok na rekreáciu

-sociálne výpomoci zamestnancom zo Sociálneho fondu napr. pri narodení dieťaťa, pri pracovnom úraze, atď.

-príspevok ženám pri príležitosti MDŽ

-športové a spoločenské aktivity organizované zamestnávateľom pre zamestnancov

-periodická starostlivosť  o zdravotný stav vodičov MHD

-doplnkové dôchodkové sporenie

-zvýhodnené cestovanie prostriedkami MHD pre vodičov MHD a ich rodinných príslušníkov