Dúhový PRIDE Bratislava 2018 - obmedzenie liniek 1, 3, 4, 8, 29, 50, 70, 129


Vodiči električiek a autobusov dotknutých liniek budú z dôvodu uzavretia Vajanského a Rázusovo nábrežia premávať podľa operatívnych pokynov dispečingu DPB, a.s. v režime odklonu približne od  10:00 (električková doprava Mostová, Jesenského) a približne od 14:00 (autobusová doprava Vajanského a Rázusovo nábrežie) nasledovne:

Linka č. 4 obojsmerne cez Kapucínsku a tunel

Linka č. 8 okružná trasa: Ružinov, Vazovova, Blumentál, Špitálska, NÁMESTIE SNP, Obchodná, Blumentál, Vazovova, Ružinov

Linka č. 29 a 129 skrátená trasa: zo smeru Devín premávka len „Most SNP“. (výstup a nástup na zastávkach linky 901). Neobslúži zastávky „Mala scéna“ a „Nové SND“.

Linka č. 50 smer OD Slimák: AUPARK, Krasovského, vzostupná rampa Jantárová cesta, Bosákova, Dolnozemská cesta, Most Apollo, Landererova, Dostojevského rad, kde sa od zastávky „Twin City“ napojí na svoju trasu. Na obchádzkovej trase obslúži zastávky „Farského“ (Bosákova ul.), „Most Apollo“, „Prístavná“ a „Panorama City“

Linka č. 70 skrátená trasa: zo smeru ŽST Podunajské Biskupice za zastávkou „Twin City“ na Dostojevského rade a priamom prejdení križovatkou Landererova doľava na ulicu Krupkova, ukončia jazdu na náhradnej konečnej „Nové SND“.

smer Podunajské Biskupice: vodiči z ulice Krupkova odbočia doprava na Pribinovu ulicu a opäť doprava na Dostojevského rad, kde sa od zastávky „Malá scéna“ napoja na svoju trasu

Zastávka Šafárikovo námestie bude dočasne premiestnená v čase od 10:00 do ukončenia obmedzení na zjazdovú rampu na Starý most.

V čase odklonenia premávky zo Štúrovej približne od 12:00 do ukončenia obmedzení bude premávka električiek na Petržalskej radiále zabezpečovaná dvoma obojsmernými električkovými súpravami nasledovne:

Linka č. X1 kyvadlová električková doprava medzi konečnou Jungmannova a náhradnými zastávkami, zriadenými na zjazdovej rampe na Starý most.

trasa : JUNGMANNOVA, Sad J. Kráľa, ŠAFÁRIKOVO NÁM.

Linky č. 1 a 3   premávka zo smerov Hlavná stanica/Rača len po Kamenné nám./Nám SNP následne:

- linka č. 1 po obslúžení zastávky „Nám SNP“ odbočí vľavo a od zastávky „Kamenné nám.“  premávka po trase linky č. 3 smerom do Rače.

- linka č. 3 po obslúžení zastávky „Kamenné nám.“ odbočí vpravo a od zastávky „Nám SNP“  premávka po trase linky č. 1 smerom na Hlavnú stanicu.