Falošný list pod menom upratovacej spoločnosti cata-REAL, s.r.o.


Predmetný list spoločnosti má byť adresovaný a rozposlaný bratislavským stravovacím zariadeniam, pohostinstvám, či diskotékam. DPB, a.s. má o tomto liste vedomosť. Spoločnosť cata-REAL podniku potvrdila, že ide o absurdnú záležitosť, od listu sa dištancuje, takisto ako aj DPB, a.s.

V predmetnom liste sa píše o finančnej penalizácii prevádzok či podnikov, z ktorých vyšli osoby a tie následne znečistili  vozidlá MHD, ktoré podľa slov z listu vedia stotožniť na základe kamerových systémov vo vozidlách. V liste sa takisto zmieňujú aj konkrétne finančné postihy za znečistenie v prostriedkoch MHD od osôb, ktoré vedia identifikovať a určiť, z ktorých podnikov prichádzajú. List pod hlavičkou spoločnosti cata-REAL, s.r.o. je falošný, nie je možné, aby mala spoločnosť v zmysle nariadenia GDPR k dispozícii kamerové záznamy. Tie DPB, a.s. môže výlučne poskytnúť na vyžiadanie iba polícii či súdom.

DPB, a.s. a spoločnosť cata-REAL, s.r.o. preto vyzývajú prípadných adresátov takejto výzvy k zaplateniu za znečistenie vozidla MHD, aby túto pokutu neplatili a ihneď kontaktovali políciu SR. Zároveň upratovacia firma na základe predmetného listu – Výstraha pred prenalizáciou podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.