Historická doprava počas podujatia Noc múzeí a galérií 2018 zadarmo pre všetkých


V rámci podujatia budú premávať historické vozidlá v rámcovom čase od 11:00 do 24:00, so zastavovaním na všetkých zastávkach – linky H1, H6, H12 a určených zastávkach - linka H29.

Električková linka H1 po trase HLAVNÁ STANICA – Imricha Karvaša – Radlinského – Obchodná – tunel – nábrežie – Mostová – NÁRODNÉ DIVADLO – Jesenského – námestie SNP – Obchodná – Radlinského – Imricha Karvaša – HLAVNÁ STANICA

Dopravu zabezpečia električky BMEŽ 31, ČKD Tatra T3 275 v čase 12:30 – 24:00.

 

Električková linka H6 po trase KARLOVA VES – Karloveská – Botanická – nábrežie – Mostová – NÁRODNÉ DIVADLO – Jesenského – námestie SNP – tunel – nábrežie – Botanická – Karloveská – KARLOVA VES

Premávať budú električky ČKD Tatra T2 215 a K2 317 v čase 13:00 – 24:00.

 

Trolejbusová linka H12 po trase ZIMNÝ ŠTADIÓN – Záhradnícka – Legionárska – Šancová – Pražská – Prokopa Veľkého – Lovinského – VALAŠSKÁ – Lovinského – Prokopa Veľkého – Pražská – Šancová – Legionárska – Záhradnícka – ZIMNÝ ŠTADIÓN

Premávať budú trolejbusy Škoda 9Tr 53 a 14Tr v čase 11:30 – 22:30.

 

Autobusová Linka H29 po trase MOST SNP (nástupište č.2) – nábrežie – Botanická – Riviera – Devínska cesta – HRAD DEVÍN – Devínska cesta – Botanická – nábrežie – MOST SNP

Premávať budú autobusy 3350, 2999 (Karosa Cabrio), partnerské autobusy KHA 1382, ŠL 11 v čase 10:30 – 21:00.

 

Odchody z konkrétnych zastávok historických vozidiel nájdete TU.

Zoznam zapojených inštitúcií do podujatia Noc múzeí a galérií 2018 spolu s dostupnosťou linkami MHD, na ktorých platí bežná tarifa MHD v Bratislave nájdete TU.

Otváracie hodiny, vstupné a adresy zapojených inštitúcií nájdu návštevníci na oficiálnej webovej stránke k podujatiu www.nocmuzei.sk.