Oprava komunikácie Pekná cesta - linka 75 - aktualizácia


Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 21. septembra 2018 od 9:00 bude prebiehať oprava komunikácie Pekná cesta.

Predpokladaný termín ukončenia je 5. november 2018.

Dotknutá linka MHD bude od začiatku dennej premávky dňa 24. septembra 2018 presmerovaná nasledovne:

Linka č. 75 skrátená trasa: zo smeru Čiližská premávka po zastávku Vozovňa Krasňany (ako linka 51) a späť.

Neobslúži zastávky: Hubeného a Kadnárova.

Obslúži zastávku: Vozovňa Krasňany (nástupište a výstupište) ako linka 51.