Oprava komunikácie Staré grunty - presmerovanie linky 139


V danom úseku bude zriadená jednosmerná premávka v smere do Slávičieho údolia. Zastávky Na Sitine, Nad vinicami, Nad internátmi, Grunty a Panoráma budú počas prác v priľahlom jazdnom pruhu zrušené.

 

Linka MHD bude presmerované nasledovne:

 

Linka 139            

smer Molecova: od zastávky Cintorín Slávičie údolie (nástupište ako linka 39), pokračuje po trase Staré grunty (smer ZOO), Botanická, Karloveská, kde ukončí jazdu v zastávke Molecova.

               

Neobslúži zastávky Cintorín Slávičie údolie (riadne nástupište), Internáty B, Konvalinková, Vretenová, Na Sitine, Nad vinicami, Nad internátmi, Grunty a Panoráma.

Obslúži zastávku Botanická záhrada (ako linky 29 a 32).