Premávka MHD počas jesenných prázdnin


28.10.2022 a 31.10.2022 (piatok a pondelok) - linky MHD budú premávať v režime „pracovný deň – školské prázdniny“. Nad rámec toho DPB vypraví linku 130 premávajúcu z Patrónky ku Krematóriu, ktorá bude posilnená nasadením vozidla s väčšou kapacitou.

28.10.2022 až 1.11.2022 (piatok až utorok – počas celých jesenných prázdnin) - autobusová linka 39, ktorá zabezpečuje spojenie s Martinským cintorínom a Cintorínom Slávičie údolie, bude premávať v posilnenom intervale podľa mimoriadneho cestovného poriadku a zároveň nahradí linku 31. Všetky spoje autobusovej linky 80, ktoré premávajú na konečnú zastávku „Kapitulský dvor“, budú mať v čase medzi 7:00 a 20:00 predĺženú trasu na konečnú zastávku „Cintorín Petržalka“

DPB je na zabezpečenie prepravnej kapacity vyťažených liniek pripravený operatívne nasadiť do premávky záložné vozidlá, a to v prípade potreby na pokyn dopravného dispečingu. Rovnako bude v tomto období posilnené pracovisko dopravného dispečingu, ktorého pracovníci budú počas náporu koordinovať premávku MHD aj priamo v teréne.

Vzhľadom na prerušenie výučby a režim školských prázdnin bude upravená premávka vybraných liniek obsluhujúcich bratislavské internáty nasledovne:

27.10.2022 až 2.11.2022 (štvrtok až streda) - posilový spoj autobusovej linky 87 a študentská linka 184 nebudú vypravené.

30.10.2022 (nedeľa) nebude vypravená študentská linka 131. Namiesto nedele bude vypravená v posledný deň prázdnin - 1.11.2022 (utorok).

Cestujúcim nočnými spojmi 30.10.2022 zároveň DPB pripomína zmenu letného času na zimný. Znamená to, že odchody nočných spojov medzi 02:00 a 03:00 budú vykonané dvakrát.