Vyskúšajte si jazdu električkou DPB hľadá vodičov električiek, prijme aj študentov


DPB, a. s. robí nábor na nových vodičov neustále. Na pozíciu vodičov električiek sa môžu hlásiť záujemcovia o pozíciu vodiča/vodičky, ktorí dosiahli vek 20 rokov. Dôležitým kritériom je, aby mali vodičský preukaz skupiny B, o oprávnenie na vedenie električiek sa už postará zadarmo Dopravný podnik v Autoškole DPB, a. s. „Do našich radov radi prijeme nielen mužov, ale aj ženy. V súčasnej dobe u nás jazdí 218 mužov a 59 žien. Zabezpečujeme rovnaké podmienky pre všetkých vodičov mestskej hromadnej dopravy bez akejkoľvek výnimky. Nerobíme rozdiely medzi mužmi a ženami, ani medzi národnosťami,“ povedal predseda predstavenstva Ing. Martin Rybanský. 

Vodiči budú mať možnosť pracovať na plný úväzok. Ponúkaný plat je 5,62 EUR/hod. (brutto) a k tomu sa ešte priráta mesačná výkonnostná odmena vo výške 10 % k základnej mzde a množstvo ďalších benefitov. Túto pozíciu môžu vykonávať aj študenti vysokých škôl. Preto ak ich toto povolanie láka a hľadajú doplnkový zárobok k štúdiu, nemusia váhať, pracovať budú najviac 20 hodín týždenne na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Zdravotnú spôsobilosť, preverí podniková zdravotná služba a musia tiež absolvovať psychologické testy, ktoré tiež zabezpečí DPB, a. s., konkrétne referát psychológie.

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY

 • výhodou je kladný vzťah k vedeniu vozidiel, k ľuďom, slušné a zdvorilé vystupovanie
 • dôležité je, aby vodiči boli trpezliví, s vysokou schopnosťou spoľahlivosti a sebaovládania

KURZY

Pre výkon práce vodiča električky je potrebné okrem vodičského oprávnenia skupiny B aj oprávnenie na vedenie električiek. Získanie takéhoto oprávnenia a odbornej spôsobilosti zabezpečí bezplatne Dopravný podnik vo vlastnom stredisku Autoškoly. Je to veľký benefit, ktorý mnohé dopravné spoločnosti neponúkajú. Tým si samozrejme vodičov zaväzujeme na zotrvanie v podniku na určitú dobu.

Benefity vodičov v skratke

Záujemcom o prácu vodiča/vodičky električky ponúkame nasledovné výhody a benefity:

 • možnosť bezplatného získania príslušného vodičského oprávnenia a odbornej spôsobilosti
 • náborový príspevok pre budúceho vodiča/vodičku električky vo výške 1.500 EUR,
 • mimoriadne odmeny za iniciatívny prístup k riešeniu problematiky zabezpečovania výpravy dopravných prostriedkov MHD, finančné odmeny za bezškodovú jazdu, odpracované roky a iné,
 • bezplatné zdravotné a psychologické prehliadky,
 • zamestnanecké cestovné výhody na MHD aj pre rodinných príslušníkov,
 • príspevok na stravovanie,
 • príspevok na rekreácie,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • zľavy na služby a tovary našich partnerov,
 • príspevky na ubytovanie,
 • stabilnú a perspektívnu prácu v ambicióznej spoločnosti s komplexne modernizovaným vozovým parkom.

Benefity vodičov PODROBNE

Nadtarifná – pobádacia zložka mzdy:

- percentuálny prísľub kolektívnej výkonnostnej odmeny

- mzdové zvýhodnenie za:

prácu nadčas

prácu vo sviatok

nočnú prácu

prácu v sobotu a v nedeľu

prácu v odpoludňajšej zmene

zvýšenú namáhavosť

bonus za bezškodový výkon práce

zaškoľovanie

vedenie pracovnej čaty

zastupovanie

- odmeny za:

prerušenie práce v dôsledku delenej zmeny

pri príležitosti pracovných a životných jubileí

odmena za pracovnú pohotovosť na pracovisku

mimoriadne odmeny pri pozitívnom plnení hospodárskych výsledkov podniku

iniciatívny prístup k riešeniu problematiky zabezpečovania výpravy vozidiel MHD

- náhrada mzdy pri:

dovolenke

sviatku

prekážkach v práci

pracovnej pohotovosti mimo pracoviska

- sociálne benefity:

odstupné nad rámec Zákonníka práce

odchodné pri prvom odchode do starobného resp. invalidného dôchodku nad rámec Zákonníka práce

príspevok na stravovanie zamestnancov

príspevok na pitný režim pri dlhotrvajúcich vysokých denných teplotách

príspevok na ubytovanie pre zamestnancov

príspevok na rekreáciu

- sociálne výpomoci zamestnancom zo Sociálneho fondu napr.:

pri narodení dieťaťa

pri pracovnom úraze, atď.

príspevok ženám pri príležitosti MDŽ

športové a spoločenské aktivity organizované zamestnávateľom pre zamestnancov

periodická starostlivosť  o zdravotný stav vodičov MHD

doplnkové dôchodkové sporenie

zvýhodnené cestovanie prostriedkami MHD pre vodičov MHD a ich rodinných príslušníkov