Výstavba zastávky Mariánska – presmerovanie liniek č. 3, 4, 7, 9 zo Špitálskej ulice


Premávka električiek na Špitálskej ulici bude z dôvodu budovania novej zastávky vylúčená a dotknuté električkové linky budú presmerované nasledovne:

Linka č. 3 obojsmerne: po trase Námestie SNP, Obchodná, Radlinského.

Neobslúži zastávky „Kamenné nám.“, „Mariánska“ a „Americké nám.“ Obslúži zastávky „Nám. SNP“, „Poštová, Martinus“, „Vysoká, Tchibo Outlet“ a „STU“.

Linka č. 4 obojsmerne: po trase Námestie SNP, Obchodná, Radlinského, Vazovova.

Neobslúži zastávky „Kamenné nám.“, „Mariánska“ a „Americké nám.“. Obslúži zastávky „Nám. SNP“, „Poštová, Martinus“, „Vysoká, Tchibo Outlet“, „STU“ a „Blumentál“.

Linka č. 7 okružná trasa: zo smeru ŽST Vinohrady od zastávky „Blumentál“ pokračuje po trase Radlinského, Obchodná, Námestie SNP, Jesenského, nábrežie, tunel, Kapucínska, Obchodná, kde sa od zastávky „Poštová, Martinus“ napojí na svoju trasu smerom späť.

Neobslúži zastávku „Americké nám.“, „Nám. SNP“(riadnu). Na obchádzkovej trase obslúži zastávky „STU“, „Vysoká, Tchibo Outlet“ (obojsmerne), „Poštová, Martinus“ (obojsmerne), „Nám. SNP (v opačnom smere ako riadna), „Jesenského“, „Nám. Ľ. Štúra“ (ako linka 4), „Most SNP“ (v smere k tunelu), „Chatam Sófer“ (v smere k tunelu) a „Kapucínska“ (v smere do mesta).

Linka č. 9 obojsmerne: po trase Obchodná, Radlinského, Vazovova.

Neobslúži zastávky „Kamenné nám.“/“Nám. SNP“, „Mariánska“ a „Americké nám.“. Obslúži zastávky „Poštová, Martinus“, „Vysoká, Tchibo Outlet“, „STU“ a „Blumentál“.

 

Najčítanejšie správy