Automat CL z dôvodu poruchy mimo prevádzky - aktualizácia


Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že v automat č. 5260087  - Šafárikovo námestie smer mesto je z dôvodu poruchy mimo prevádzky.

DPB, a. s. odporúča využiť aj iné formy obstarania jednorazového cestovného lístka: predajné miesta IDS BK, služby províznych predajcov (PNS), SMS cestovný lístok, elektronický cestovný lístok alebo zakúpenie cestovného lístka prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.