Krátkodobá nefunkčnosť automatov – zastávky Hrobákova, Magurská, Segnerova a Šafárikovo námestie


dňa 13.8.2018 od 8:30 do 12:00 bude nefunkčný automat č. 763 na zastávke Hrobákova

dňa 14.8.2018 od 8:30 do 16:00 budú nefunkčné automaty č. 440, 446 a 447 na zastávkach Magurská (v oboch smeroch)

dňa 20.8.2018 od 8:30 do 12:30 bude nefunkčný automat č. 776 na zastávke Segnerova

dňa 23.8.2018 od 8:30 do 15:00 budú nefunkčné multifunkčné predajné automaty č. 5260087 a 5260092 na zastávkach Šafárikovo námestie (v oboch smeroch)

Odporúčame využiť aj iné formy obstarania jednorazového cestovného lístka ako napríklad predajné miesta IDS BK, služby províznych predajcov (PNS), SMS cestovný lístok alebo elektronický cestovný lístok.

Za prípadné nepríjemnosti v súvislosti s odstávkou elektrickej energie sa ospravedlňujeme.