Obmedzenia v doprave z dôvodu opráv komunikácii


V sobotu 12.5.2018 linky 70, 74, 96 a 98 nebudú obsluhovať zastávku PRÍSTAVNÝ MOST v smere do Vlčieho hrdla/Petržalky. Namiesto zrušenej zastávky linky 74 a 98 obslúžia zastávku PRIEVOZSKÁ ako linky 70 a 96.

V nedeľu 13.5.2018 linky 90 a 98 nebudú obsluhovať zastávky JASOVSKÁ a ŽEHRIANSKA v smere do mesta. Namiesto zrušenej zastávky obslúžia zastávku JASOVSKÁ v opačnom smere, ako linka 91 v smere do Jaroviec/Rusoviec/Čunova.