Obnovenie zastávok Šulekova – linka č. 208


Takisto budú obnovené všetky zastávky „Šulekova“ vo svojich pôvodných polohách.