Oprava havárie vodovodu - linky 205 a X72


Dotknuté linky MHD budú presmerované bez vynechania stálych zastávok nasledovne:

Linky 205 smer Rádiová: za zastávkou „Nemocnica sv. Michala“ odbočením vpravo po trase Rajská, Špitálska, Ul. 29. augusta, kde obslúži zastávku Špitálska a od zastávky Ul. 29. augusta sa napojí na svoju trasu.

Linka X72 smer Hraničná: za zastávkou „Nemocnica sv. Michala“ odbočením vpravo po trase Rajská, Špitálska, Ul. 29. augusta, kde obslúži zastávku Špitálska a od zastávky Ul. 29. augusta sa napojí na svoju trasu.