Oprava komunikácie Hodonínska, II. etapa – linky 23, 25, 30, 37, 63, 92, 130 a N37


Dotknuté linky MHD budú presmerované nasledovne:

Linka č. 23 smer Jána Jonáša, VW1: Od zastávky „Bakošova“ po trase Hodonínska, Vrančovičova, Rajtákova, Segnáre, Pod Zečákom, Lamačská cesta a následne Ulica Janka Alexyho, kde sa od zastávky „Bilíkova“ napojí na svoju trasu.

Neobslúži stále zastávky „Pod násypom“ a „ŽST Lamač“. Obslúži zastávky „Vrančovičova“ (v náhradnej polohe na Vrančovičovej ulici), „Segnáre“ a „ŽST Lamač“ (ako linka 30 smer „Pod násypom“).

Linka č. 25 smer Autobusová stanica: Od zastávky „Bory Mall“ po diaľnici D2 a najbližším zjazdom na Lamačskú cestu, kde sa od zastávky „Patrónka“ napojí na svoju trasu. Neobslúži stálu zastávku „Vrančovičova“.

Linka č. 30 smer Most SNP: Od zastávky „Bakošova“ po trase Hodonínska, Vrančovičova, Rajtákova, Segnáre, Pod Zečákom, Lamačská cesta, následne Ulicou Janka Alexyho na diaľnicu D2 a najbližším zjazdom na Lamačskú cestu, kde sa od zastávky „Mokrohájska“ napojí na svoju trasu.

Neobslúži stále zastávky „Pod násypom“, „ŽST Lamač“ (smer „Pridánky“) a „Pridánky“. Obslúži zastávky „Vrančovičova“ (v náhradnej polohe na Vrančovičovej ulici), „Segnáre“, „Pod Zečákom“, „Pridánky“ (ako v smere do Lamača) a „ŽST Lamač“ (ako v smere do Lamača).

Linka č. 37 smer Most SNP: Od zastávky „Lamač, Staré záhrady“ po trase Hodonínska, Vrančovičova, Rajtákova, Segnáre, Pod Zečákom, Lamačská cesta, zachádzka k Tesco Lamač a Lamačská cesta, kde sa od zastávky „Patrónka“ napojí na svoju trasu.

Neobslúži stálu zastávku „ŽST Lamač“. Obslúži zastávku „Vrančovičova“ (v náhradnej polohe na Vrančovičovej ulici), „Segnáre“ a „Tesco Lamač“.

Linka č. 63 smer Avion Shopping Park: Od zastávky „Bakošova“ vpravo na Hodonínsku, cez okružnú križovatku na diaľnicu D2 a najbližším zjazdom na Lamačskú cestu, kde sa od zastávky Patrónka napojí na svoju trasu.

Neobslúži stále zastávky „Vrančovičova“, „ŽST Lamač“ a „Tesco Lamač“.

Linka č. 92 smer Vozovňa Petržalka: Od zastávky „Bory Mall“ po diaľnici D2 a najbližším zjazdom na Lamačskú cestu, kde sa od zastávky „Mokrohájska“ napojí na svoju trasu.

Neobslúži zastávky „Lamač, Staré záhrady“, „Vrančovičova“ a „ŽST Lamač“.

Linka č. 130 smer Patrónka, Kaufland: Od zastávky „Lamač“ (konečná) po trase Vrančovičova, obrat na konci ulice pri križovatke s Hodonínskou, Vrančovičova, Rajtákova, Segnáre, kde sa od zastávky „Segnáre“ (začiatok STOP ZÓNY) napojí na svoju trasu.

Neobslúži stálu zastávku „Vrančovičova“ a „Pod násypom. Obslúži STOP ZÓNU „Vrančovičova“ a zastávku „Vrančovičova“ (v náhradnej polohe na Vrančovičovej ulici).

smer Krematórium: Od zastávky „Segnáre“ po trase Pod násypom, Hodonínska, vpravo do Vrančovičovej ulice k obratisku „Lamač“, ďalej pokračuje po Ceste na Klanec a ulici Podháj (pôvodná trasa). Obslúži STOP ZÓNU „Vrančovičova“.

Linka č. N37 smer Hlavná stanica: Od zastávky „Lamač“ po trase Vrančovičova, obrat na konci ulice pri križovatke s Hodonínskou, Vrančovičova, Rajtákova, Segnáre, Pod Zečákom, Lamačská cesta, zachádzka k Tesco Lamač, kde sa od zastávky „Tesco Lamač“ napojí na svoju trasu.

Neobslúži stále zastávky „Pod násypom“, „ŽST Lamač“ a „Pridánky“. Obslúži zastávky „Pod násypom“ (ako linka 30 smer „Segnáre“), „Segnáre“ a „Pod Zečákom“.