Oprava povrchu komunikácie Hradská – linky 78, 87 a N70


Dotknuté linky MHD budú premávať nasledovne:

Linky č. 78, 87 a N70 obojsmerne: od zastávky „Toryská“ pokračuje po trase vľavo Vrakunská, vpravo Podunajská a okružnou križovatkou na Hradskú, kde sa od zastávky „Šípová“ napojí na svoju trasu. Na obchádzkovej trase obslúži všetky zastávky. Neobslúži zastávky „Stavbárska“, „Estónska“ a „MiÚ Vrakuňa“.

Predpokladaný termín ukončenia je 25. august 2018.