Oprava povrchu komunikácie Hradská – premávka obnovená - linky 78, 87 a N70 -


Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcich, že od 9. augusta 2018 od začiatku premávky bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Hradská v úseku od križovatky s Lotyšskou ulicou po križovatku so Šíravskou ulicou. Premávka bude jednosmerná v smere k Šíravskej ulici. Zastávky „Stavbárska“, „Estónska“ a „MiÚ Vrakuňa“ budú obojsmerne zrušené.

Dotknuté linky MHD budú premávať nasledovne:

Linky č. 78, 87 a N70 obojsmerne: od zastávky „Toryská“ pokračuje po trase vľavo Vrakunská, vpravo Podunajská a okružnou križovatkou na Hradskú, kde sa od zastávky „Šípová“ napojí na svoju trasu. Na obchádzkovej trase obslúži všetky zastávky. Neobslúži zastávky „Stavbárska“, „Estónska“ a „MiÚ Vrakuňa“.