Premiestnenie zastávok MHD – linky č. 29, 139, N29, N34 a X5


„Štrbská, Hrad Devín“ na Kremeľskej ulici, smer Devínska Nová Ves približne 180 m za súčasnú polohu, pred dom Kremeľská 122

„Molecova“ na Karloveskej ulici, smer Dúbravka približne 140 m pred svoju súčasnú polohu, pred križovatku s Molecovou ulicou.