Rekonštrukcia komunikácie Pri kríži – linky 26, 27, 83 a N34


Dotknuté linky budú premávať nasledovne:

Linka 26 v smere Pri kríži po obslúžení zastávky „Pri kríži“ v náhradnej polohe na Saratovskej ul. pred križovatkou s ul. Pri kríži, následne vpravo na ul. Pri kríži a pokračuje v jazde po Štepnej, Žatevnej a Saratovskej ul. na konečnú zastávku „Pri kríži“ (ako linky 84 a X5). Po trase obslúži zastávky „Homolova“, „Štepná“, „Žatevná“, „Pekníkova“ a „OD Saratov“ ako pri jazde v smere Volkswagen.
Neobslúži zastávky „OD Saratov“, „Pekníkova“, „Žatevná“, „Štepná“, „Homolova“ a „Pri kríži“ – výstupište v smere jazdy Pri kríži. Obslúži zastávky v opačnom smere jazdy.
V smere Volkswagen bezo zmeny.

Linka 27 v smere OC Dubrawa po obslúžení zastávky „Cabanova“ v križovatke ulíc Homolova – Pri kríži vpravo odklonom ulicami Pri kríži, Štepná, Žatevná a Saratovská kde sa od zastávky „Pri kríži“ napojí na riadnu trasu.
Obchádzkovú trasu vykoná bez obsluhy zastávok.
Neobslúži zastávky „Homolova“ a „Pri kríži“ na ul. Pri kríži v smere jazdy OC Dubrawa.
V smere Alexyho bezo zmeny.

Linka 83 v smere Pri kríži po obslúžení zastávky „Drobného“ priamo po Saratovskej ul., obslúži zastávku „OD Saratov“ a „Pri kríži“ výstupište (ako linky 84 a x5) kde ukončí jazdu.
Neobslúži zastávky „Pekníkova“, „Žatevná“, „Štepná“, „Homolova“ a „Pri kríži“ – výstupište v smere jazdy Pri kríži.
V smere jazdy Technopol bezo zmeny.

Linka N34 v smere Pri kríži po obslúžení zastávky „Drobného“ priamo po Saratovskej ul., obslúži zastávky „OD Saratov“, „Pri kríži“ výstupište (ako linky 84 a x5) a „Pri kríži“ – nástupište na Saratovskej ul. odkiaľ priebežne pokračuje v jazde na Hlavnú stanicu.
Neobslúži zastávky „Pekníkova“, „Žatevná“, „Štepná“, „Homolova“ a „Pri kríži“ – výstupište v smere jazdy Pri kríži.
V smere jazdy Hlavná stanica bezo zmeny.

Počas rekonštrukcie komunikácie Pri kríži nebudú zastávky „Pekníkova“, „Žatevná“, „Štepná“, „Homolova“ a „Pri kríži“ – výstupište, linkami 26, 83 a N34 v smere Pri kríži obsluhované.