Rekonštrukcia križovatky a zastávok na Rusovskej ceste - linky 83, 84, 88, 92, 99 a N95


Dotknuté linky MHD budú presmerované nasledovne:

Linka č. 83 a 84 smer Technopol/Ovsište: od zastávky „Dvory“ pokračuje po trase priamo Panónska cesta, výjazd na Bratskú vpravo, zjazd na Kopčiansku smerom k ŽST Petržalka a výjazd vpravo na Rusovskú cestu, kde sa od premiestnenej zastávky „Jungmannova“ napojí na svoju trasu. Na obchádzkovej trase obslúži len zastávku „Rusovská cesta“ – povinné zastavenie.

smer Pri kríži: od premiestnenej zastávky „Jungmannova“ pokračuje po trase priamo Rusovská cesta, Einsteinova, výjazd na Most SNP, kde sa od zastávky „Aupark“ napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávku „Dvory“.              

Linka č. 92 smer Vozovňa Petržalka: od zastávky „Dvory“ pokračuje po trase priamo Panónska cesta, výjazd na Bratskú vpravo, zjazd na Kopčiansku smerom k ŽST Petržalka a výjazd vpravo na Rusovskú cestu, kde sa od premiestnenej zastávky „Jungmannova“ napojí na svoju trasu. Na obchádzkovej trase obslúži len zastávku „Rusovská cesta“ – povinné zastavenie.

smer Volkswagen: od premiestnenej zastávky „Jungmannova“ pokračuje po trase priamo Rusovská cesta, Einsteinova, výjazd smerom na Most SNP a následný zjazd na Einsteinovu smerom na Most Lafranconi, kde sa od zastávky „Einsteinova“ napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávku „Dvory“.              

Zastávka liniek 83, 84, 88, 92, 99 a N95 „Hálova“ bude obojsmerne zrušená a zastávka „Jungmannova“ bude obojsmerne premiestnená približne 60 m bližšie k zastávke „Hálova“.