Rekonštrukcia plynovodov Palisády - linky č. 147, 203, 207, 208 a N47


Z dôvodu prác prebiehajúcich priamo v priestore križovatky bude upravená premávka linky 208 nasledovne:

Linka č. 208  premávka len v úseku Mliekárenská-Hodžovo námestie. Neobslúži zastávky „Kozia“ a „Šulekova“.

Obslúži zastávky „Hodžovo nám“ (výstupište, ako pri jazde v smere na Šulekovu) a „Hodžovo nám. (nástupište, ako pri jazde v smere zo Šulekovej).

V súvislosti so stavebnou činnosťou budú presunuté zastávky „Kozia“ liniek č. 147, 203, 207 a N47:

- v smere na Búdkovú približne 60 m pred svoju stálu polohu

- v smere na Hodžovo námestie približne 80 m pred svoju stálu polohu.

Predpokladaný termín ukončenia je 1. júl 2018.