Rekonštrukcia plynovodu na ul. Pod Zečákom – linka 130


Dotknutá linka bude premávať nasledovne:

Linka 130 obojsmerne medzi zastávkami „Tesco Lamač“ a „Segnáre“ odklonom po Lamačskej ceste a ul. Pod násypom.

Na odklonovej trase vodič obslúži všetky zastávky po trase - „Pod násypom“, „ŽST Lamač“, Segnáre, nadchod“ a „Pridánky“, so zachovaním charakteru zastávok (stála / na znamenie).