Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie – linky č. 4, 6 a N33


Zastávka „Nám. Ľ. Štúra“ v smere k Mostu SNP linky č. N33 bude premiestnená pred križovatku s Kúpeľnou ulicou.

Predpokladaný termín ukončenia je 31. október 2018.