Uzatvorenie cesty 1020 do Jaroviec – linky 90 , 91, 191, N91 a X91


Linka N91 bude premávať rovnako priamo po ceste I/2 do Rusoviec so zachádzaním do Jaroviec s odchodmi z Jasovskej o 23:55, 00:55 a 01:55 v smere Čunovo a s odchodmi z Čunova o 02:30 a 03:30 v smere Jasovská.

V križovatke ulíc Rusovská cesta - Balkánska – Vývojová bude zriadená dočasná obojsmerná zastávka „Vývojová“ slúžiaca na prestup cestujúcich v smere z / do Jaroviec.

Dotknuté linky MHD budú presmerované nasledovne:
Linky 90, 91 a 191 obojsmerne bez zachádzky cez Jarovce, medzi zastávkami „Gerulata“ a „Slnečnice“ priamo po Azúrovej ul. a cestou I/2. Obslúžia dočasnú obojsmernú zastávku „Vývojová“ v križovatke ulíc Rusovská cesta - Balkánska – Vývojová slúžiacu na prestup cestujúcich v smere z / do Jaroviec.
Neobslúžia zastávky „Jarovce, záhrady“, „Strelnica“, „Píla“, „Jarovce“, „Sady“, „Kovácsova“ a „Vývojová“ (na Balkánskej ul.).

Linka N91 v smere Čunovo zo zastávky „Jasovská“ s odchodmi 23:55, 00:55 a 01:55 vykoná zachádzky do Jaroviec s obratom pri zastávke „Píla“ do smeru Čunovo. Obslúži zastávku „Vývojová“ aj v dočasnej aj v riadnej polohe. Pri odchodoch 02:55 a 03:55 zachádzky do Jaroviec nevykoná, obslúži zastávku „Vývojová“ v dočasnej polohe a pokračuje vľavo v smere Rusovce.
V smere Jasovská zo zastávky „Čunovo“ s odchodmi 23:41, 00:41 a 01:41 nevykoná zachádzku cez Jarovce, obslúži zastávku „Vývojová“ v dočasnej polohe. Pri odchodoch o 02:30 a 03:30 vykoná zachádzku cez Jarovce s obratom pri zastávke „Píla“ do smeru Jasovská. Obslúži zastávku „Vývojová“ v riadnej a rovnako aj v dočasnej polohe.

Linka X91 náhradnej dopravy bude premávať obojsmerne po trase „ŽST RUSOVCE“ – „PÍLA“, kde bude zriadené dočasné obratisko.
Po trase obslúži zastávky: „ŽST RUSOVCE“, „Kaštieľ Rusovce“, „Gerulata“, „Vývojová“ (na Balkánskej ul.), „Kovácsova“, „Sady“, „Jarovce“ a „PÍLA“.