Výluka električiek na Račianskej s náhradnou dopravou - linky č. 3, 5 a X3


Linka č. X3 električka náhradnej dopravy : Rača - Vozovňa Krasňany

Linka č. X3 autobus náhradnej dopravy : Vozovňa Krasňany - Blumentál

Linka č. 3 obojsmerne : PETRŽALKA, Starý most, Šafárikovo nám., Štúrova, Špitálska, Americké nám., Radlinského, Blumentál, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, VOZOVŇA JURAJOV DVOR a späť

Linka č. 5 okružná trasa : DÚBRAVKA, Saratovská, Karloveská, Nábr. arm. gen. Svobodu, tunel, Kapucínska, Obchodná, Radlinského, BLUMENTÁL, Vazovova, Krížna, Špitálska, Námestie SNP, Kapucínska, tunel, Nábr. arm. gen. Svobodu, Karloveská, Saratovská, DÚBRAVKA