Z dôvodu stavebných prác na podchode Borská bude presmerovaná premávka v smere jazdy na Molecovu do opačného smeru