Zmena prevádzkového režimu počas letných školských prázdnin


Na linkách, ktoré v pracovných dňoch nemajú celoročný cestovný poriadok, platia tzv. prázdninové cestovné poriadky.