Zmena prevádzkového režimu počas letných školských prázdnin