Zmeny v MHD a posilnenie liniek od začiatku školského roku – 3. 9. 2018


Prechod na nový grafikon znamená, že bude obnovená premávka aj špeciálnych školských liniek MHD.

Od pondelka 3.9.2018 sa zavádza nová linka 36, ktorá spojí Záhorskú Bystricu a Dúbravku cez Bory Mall a bude obsluhovať aj lokalitu Strmé vŕšky, čím vznikne posilnenie dopravnej obsluhy v tejto lokalite. Zároveň sa tým ruší záchadzka linky 37 na Strmé vŕšky.

Ďalej bude posilnená Račianska radiála električkou na linke 7, ktorá bude premávať v 4-minútovom intervale v rannej špičke.

Vznikne nové spojenie medzi lokalitou Mierovej kolónii a Nobelovou ulicou na linke 58.