Zmeny v organizácii a prevádzke dopravy - linka 26


Linka č. 26 bude zavedená nová trasa vybraných spojov: PRI KRÍŽI - Žatevná - Saratovská - Opletalova, VW5 - JÁNA JONÁŠA, VW1 a späť

smer Jána Jonáša, VW1: od zastávky „Pri kríži“ (nástupište ako linka 83) pokračuje po trase Pri kríži, Žatevná, Saratovská, Agátová cez podjazd, priamo popri železničnej trati na Opletalovu ulicu, obratisko Opletalova, VW5, spojovacia komunikácia medzi Opletalovou a Jána Jonáša, kde ukončí jazdu na obratisku Jána Jonáša VW1.

smer Pri kríži: z obratiska Jána Jonáša, VW1 spojovacou komunikáciou medzi Jána Jonáša a Opletalovou na obratisko Opletalova, VW5, Opletalovou ulicou a popri železničnej trati na cestu II/505, cez podjazd na Agátovú, Saratovská, Žatevná, Pri kríži, kde ukončí jazdu v zastávke „Pri kríži“ (výstupište ako linka 83).

Zastávky:

Pri kríži“ - nástupište a výstupište (ako linka 83)

Homolova“ - na znamenie (obojsmerne)

Štepná“ - na znamenie (obojsmerne)

Žatevná“ (obojsmerne)

Pekníkova“ - na znamenie (obojsmerne)

OD Saratov“ (obojsmerne)

Pri kríži“ (obojsmerne)

ŽST Devínska Nová Ves“ - na znamenie (obojsmerne)

Panské“ - na znamenie (obojsmerne)

Paulinské“ - na znamenie (obojsmerne)

Opletalova, VW5“ (obojsmerne)

JÁNA JONÁŠA, VW1“- výstupište (pred priebežnou zastávkou linky 21 smer Jána Jonáša) a nástupište (ako linka 21 smer Autobusová stanica)

 

Zmena trasy vybraných spojov na: PRI KRÍŽI - Žatevná - Saratovská – VOLKSWAGEN, VW2 a späť

smer Volkswagen, VW2: od zastávky „Pri kríži“ (nástupište ako linka 83) pokračuje po trase Pri kríži, Žatevná, Saratovská, Agátová cez podjazd, cesta II/505, kde ukončí jazdu na obratisku Volkswagen, VW2.

smer Pri kríži: z obratiska Volkswagen, VW2 po ceste II/505, cez podjazd na Agátovú, Saratovská, Žatevná, Pri kríži, kde ukončí jazdu v zastávke „Pri kríži“ (výstupište ako linka 83).

Zastávky:

Pri kríži“ - nástupište a výstupište (ako linka 83)

Homolova“ - na znamenie (obojsmerne)

Štepná“ - na znamenie (obojsmerne)

Žatevná“ (obojsmerne)

Pekníkova“ - na znamenie (obojsmerne)

OD Saratov“ (obojsmerne)

Pri kríži“ (obojsmerne)

Veľkolúcky potok“ - na znamenie (obojsmerne)

VOLKSWAGEN, VW2“ - výstupište a nástupište (ako linka 21)