Zmeny v organizácii a prevádzke dopravy - linky 52, 54, 56 a 78


Vzniká súvislé spojenie ŽST Vajnory a Rače so zachádzkami na Potočnú. Vodiči v smere jazdy z „Tbiliskej“ pokračujú po pôvodnej trase linky č. 52 na konečnú „Na pasekách“ odkiaľ pokračujú po trase linky č. 54 po uliciach Východná, Pri starom letisku, Čierny chodník, Príjazdná, kde ukončia jazdu na konečnej „ŽST Vajnory“.

Naspäť bude jazdiť po trase: Príjazdná, Pri mlyne, Roľnícka, Pri starom letisku (vrátane zachádzky k Vajnorii), Východná, kde od zastávky „Na pasekách“ pokračujú po pôvodnej trase na konečnú „Tbiliská“.

Zachádzky na konečnú „Potočná“ vykonajú pri jazde smerom na konečnú „Tbiliská“, kde od zastávky „Tbiliská“ (výstupište) vodiči pokračujú po uliciach Pri vinohradoch, Popolná, Potočná a späť. Pri jazde smerom na „ŽST Vajnory“ vodiči obslúžia zastávku „Tbiliská“ (nástupište).

Pridané zastávky linky č. 52:

„Lokomotívne depo II“ - na znamenie (obosjmerne)

„Športové letisko“ - na znamenie (obosjmerne)

„OC Vajnory“ - na znamenie (obojsmerne) vrátane zastávky pri zachádzke k Vajnorii

„Uhliská“ - na znamenie (obosjmerne)

„Čierny chodník“ - na znamenie (smer ŽST Vajnory)

„Pračanská“ - na znamenie (obojsmerne)

„ŽST Vajnory“ - výstupište a nástupište

„Pri mlyne“ - na znamenie (smer Tbiliská)

„Zvončeková“ - na znamenie (obojsmerne) pri zachádzke na „Potočnú“

„Potočná“ - nástupište/výstupište

 

Ruší sa linka č. 54 a zachádzky linky 56 na „Potočnú“. Premávka v úseku Sklabinská – ŽST Vajnory bude nahradená predĺženou linkou č. 52 a zachádzky na „Potočnú“ vykoná linka č. 52.

Mení sa trasa linky č. 78 nasledovne: Vodiči v smere jazdy z „Nového SND“ za zastávkou „Dudvážska“ odbočia vpravo na Dvojkrížnu ulicu, kde ukončia jazdu na konečnej „ŽST Podunajské Biskupice“. Naspäť po trase Dvojkrížna a Kazanská, kde od zastávky „Dudvážska“ pokračujú po pôvodnej trase na konečnú „Nové SND“.

Pridané zastávky linky č. 78:

„ŽST Podunajské Biskupice“ - výstupište bude zriadené na ploche medzi nástupišťom a železničnými koľajami

- nástupište (ako linka 70)

Zrušené zastávky linky č. 78:

Čiližská - nástupište a výstupište

Žitavská - na znamenie (smer Nové SND)