Zrušené: Výluka električiek v Dúbravke s náhradnou dopravou - linky č. 4, 5 a X5


Električkové linky č. 4 a 5 budú premávať po svojich riadnych trasách.