Infolinka: 02 5950 5950

Dopravná psychológia

Ambulancia pracovnej, organizačnej a dopravnej psychológie Dopravného podniku Bratislava

Psychologické služby referátu zabezpečujú špecializovaní psychológovia s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia s licenciami vydanými Slovenskou komorou psychológov, ktorí sú zapísaní v zozname psychológov oprávnených posudzovať psychickú spôsobilosť vodičov na stránke www.komorapsychologov.sk. Pracovisko je držiteľom certifikátu medzinárodne platnej normy systému riadenia kvality EN ISO 9001:2008, je vybavené najmodernejším systémom prístrojovej dopravno – psychologickej diagnostiky – Viedenským testovacím systémom spoločnosti Schuhfried s batériou Expert System Traffic STANDARD a PLUS, ktorý zabezpečuje vysokú úroveň objektívnosti a spoľahlivosti.

Služby referátu dopravnej psychológie DPB a.s. sú dostupné v pracovných dňoch v rámci ordinačných hodín, pričom na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky, alebo mailom. Na vyšetrenie je potrebné priniesť Výpis z evidenčnej karty vodiča z PZ SR (vybavuje sa v mieste bydliska). Ceny služieb sú uvedené v cenníku.

Poskytované služby:

 • Posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov v zmysle Zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a to:
  - žiadateľov o rozšírenie vodičského oprávnenia pre skupiny C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE
  - držiteľov vodičského oprávnenia skupiny C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE
  (každých 5 rokov, po 65. roku každé 2 roky)
  - vodičov, ktorí vedú vozidlo využívané na zasielateľstvo, taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb
  - vodičov odoslaných lekárom
  - vodičov povinných na základe rozhodnutia polície (OR PZ) podrobiť sa preskúmaniu psychickej spôsobilosti po odobratí vodičského preukazu na viac ako 2 roky, pri 3 závažných priestupkoch v priebehu 12 mesiacov a pre iný dôvod
  - vodičov nad 65 rokov
  - VRZ – právo prednostnej jazdy
  - ADR – prevoz nebezpečného nákladu
 • Odborné poradenstvo pre vodičov, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, v zmysle Zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru. Jedno skupinové stretnutie trvá tri hodiny, pričom jedna hodina trvá 45 až 60 minút. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 a najviac 14 kalendárnych dní. Individuálny výstupný rozhovor trvá najviac jednu hodinu a musí sa absolvovať najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa posledného skupinového stretnutia. Odborné psychologické poradenstvo môže byť realizované až po odbornom psychiatrickom vyšetrení a vylúčení závislosti. Po absolvovaní odborného psychologického poradenstva pre vodičov a splnení všetkých zákonom stanovených podmienok psychológ vydá Doklad o podrobení sa psychologickému poradenstvu.

Kontakt

Adresa: Bojnická 1, Bratislava (Depo Trnávka)
Tel: 02 / 5950 2494
E-mail: psycholog@dpb.sk
Ordinačné hodiny: pracovné dni od 7:30 do 15:00


Cenník služieb Ambulancie pracovnej, organizačnej a dopravnej psychológie Dopravného podniku Bratislava

Druh službyCena bez DPH (€)DPH (€)Cena s DPH (€)

Psychologické vyšetrenie vodiča

54,17

10,83

65,00

Psychologické vyšetrenie vodiča s právom prednostnej jazdy, vodiča  ADR

66,67

13,33

80,00

Psychologické vyšetrenie vodičov nariadené PZ

83,33

16,67

100,00

Odborné poradenstvo pre vodičov

191,67

38,33

230,00

Opätovné vydanie dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča

5,83

1,17

7,00

Posudzovanie psychomotorických schopností člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla

16,67

3,33

20,00