DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave - opcia na 15 ks jednosmerných električiek

Názov prijímateľa:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave – opcia na 15 ks jednosmerných električiek

Cieľ a stručný popis projektu:

Dopravný podnik nakúpil na opciu ďalšie jednosmerné električky v zmysle zmluvy ŠT/03/011/13/SML, kde dodávateľom je Škoda Transportation, a.s. Takto DPB, a.s. získal ďalších 15 jednosmerných električiek v hodnote 36,75 mil. EUR, v ktorých očakáva ročne prepraviť cca 6,3 mil. cestujúcich. DPB prvou a druhou tranžou celkom nadobudol 30 obojsmerných a 30 jednosmerných električiek v úhrnnej hodnote 152,1 mil. EUR. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD. V druhej tranže nové električky prichádzali do Bratislavy postupne od konca roku 2015. Začiatok hlavných aktivít projektu sa datuje od podpísania objednávky, t.j. 16.10.2014. Ukončenie hlavných aktivít projektu sa datuje dodávkou poslednej električky, t.j. 13.4.2016.


Miesto realizácie projektu:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Výška zazmluvneného NFP:

34 912 661,50 EUR

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk