Lístok - Elektronický cestovný lístok

Cestovný lístok na jednu cestu sa vydáva v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe (eCL). eCL platí v rozsahu zónovej a časovej platnosti na vykonanie jednej cesty na všetkých linkách zaradených do IDS BK. Počas platnosti cestovného lístka možno neobmedzene prestupovať.

Zónová platnosť

V praxi sa môžete stretnúť s dvoma druhmi jednorazových cestovných lístkov.

 1. lístky s uvedeným počtom zón - ich platnosť sa počíta od miesta označenia
 2. sieťový cestovný lístok - nemá zónové obmedzenie, v rámci jeho časovej platnosti môžete cestovať vo všetkých zónach IDS BK

Časová platnosť

Časová platnosť eCL je stanovená časovým intervalom, počas ktorého cestovný lístok platí a to od času zápisu eCL do čipu bezkontaktnej čipovej karty (BČK).

Kde si zakúpiť elektronický cestovný lístok

Prostredníctvom naplnenej elektronickej peňaženky na BČK.

 • v označovačoch MHD
 • v autobusoch ARRIVA Mobility Solutions
 • v označovačoch na železničných staniciach

Ako sa elektronický cestovný lístok používa

eCL platí už od času predaja lístka, od zápisu eCL do čipu BČK, koniec časovej platnosti je možné si overiť priložením BČK k štrbine označovača cestovných lístkov vo vozidle MHD a stlačením tlačidla INFO.

V prípade, že na BČK je zakúpený predplatný cestovný lístok (PCL), nie je možné použiť BČK na kúpu eCL. V tomto prípade nie je možné použiť BČK ani na kúpu eCL pre spolucestujúceho ani pre batožinu, psa, bicykel vo vozidlách MHD.

Postup na kúpu eCL

 1. Zvoľte si cestovný lístok z ponuky na displeji kombinovaného označovača cestovných lístkov (KOCL) vo vozidle MHD.
 2. Priložte BČK k štrbine označovača, tak aby sa BČK dotýkala KOCL (ako na obrázku) a podržte ju tam kým sa zakúpený eCL nezapíše do čipu BČK (kartu je potrebné držať po celý čas, tak aby nedošlo k prerušeniu kontaktu medzi BČK a KOCL).
 3. Po zápise lístka sa vám zobrazí informácia o zapísaní eCL na BČK. Informácia o časovej platnosti eCL a zostávajúcom kredite sa zobrazí po stlačení INFO.

Cestovanie len v rámci Bratislavy

Ak cestujete len v rámci Bratislavy (zóny 100+101), stačí sa pri výbere lístka riadiť len údajom o časovej platnosti.

Cestovanie len v rámci regiónu

Cena cestovného po regióne sa odvíja od toho, cez koľko alebo cez ktoré zóny budete cestovať a koľko táto Vami zvolená cesta bude trvať. Zo schémy zón si vypočítajte, kadiaľ vedie vaša cesta a podľa toho zvoľte správny lístok.

Ak si budete lístok kupovať v pokladni na železničnej stanici, alebo v prímestskom autobuse, bude vám stačiť poznať zastávku alebo zónu do ktorej cestujete, predajné zariadenie všetko vypočíta.

Cestovanie medzi Bratislavou a regiónom

Cena cestovného medzi Bratislavou a regiónom sa odvíja od toho, cez koľko alebo cez ktoré zóny budete cestovať a koľko táto vami zvolená cesta bude trvať. Zo schémy zón si vypočítajte, kadiaľ vedie Vaša cesta a podľa toho zvoľte správny lístok.

Ak si budete lístok kupovať v pokladni na železničnej stanici, alebo v prímestskom autobuse, bude vám stačiť poznať zastávku alebo zónu do ktorej cestujete, predajné zariadenie všetko vypočíta.

Kúpa pre spolucestujúceho

Ak majiteľ BČK na svoju cestu využíva platný PCL, nie je možné v označovači dokúpiť eCL (ani pre spolucestujúcich, batožinu, zviera a bicykel).

K eCL pre majiteľa BČK je možné dokúpiť aj eCL pre spolucestujúcich. Spolucestujúcim je taká osoba, batožina, zviera alebo bicykel, ktorá cestuje rovnakú trasu ako majiteľ BČK, tzn. eCL pre spolucestujúceho bude mať rovnakú zónovú aj časovú platnosť ako eCL pre majiteľa BČK. eCL pre spolucestujúcich sú ponúkané v troch tarifných skupinách – základný, zľavnený a dovozné. Pre každú skupinu možno zakúpiť maximálne 15 ks eCL.

Pri kúpe eCL pre spolucestujúceho, batožinu, zviera alebo bicykel, je potrebné mať BČK priloženú stále k KOCL, ak sa BČK odtiahne, po pár sekundách sa obrazovka vráti do základnej (pôvodnej) ponuky a eCL pre spolucestujúceho nebude možné dokúpiť.

Postup na kúpu eCL pre spolucestujúceho

Na kúpu elektronického cestovného lístka pre spolucestujúceho vám stačia 3 kroky:

 1. Po kúpe cestovného lístka zvoľte ponuku pre spolucestujúcich (tlačítko s viacerými postavičkami). Zobrazí sa ponuka nákupu eCL pre spolucestujúcich. Ponuku si môžete v priebehu minúty vyvolať v prostriedkoch MHD voľbou INFO. V označovačoch na staniciach stačí znovu priložiť kartu.
 2. Stlačením príslušných tlačidiel zvolíte počet a druh cestovných lístkov. Viac stlačení = viac lístkov (max. 15 z každého druhu). Zrušenie zvolených hodnôt vykonáte tlačítkom X.
 3. Po priložení čipovej karty k čítačke sa stiahne zobrazená čiastka kreditu a všetky lístky sa zapíšu do pamäte karty. V označovačoch na železničných staniciach je ešte pred priložením karty potrebné voľbu potvrdiť tlačítkom s piktogramom elektronickej peňaženky.

Tarifa

Podrobnejší popis nájdete v Prepravnom poriadku IDS BK

Cenník

 Cenník nájdete tu