Technické kontroly dráhových vozidiel

Overovanie technickej spôsobilosti električiek a trolejbusov

Technické kontroly električiek a trolejbusov

podľa zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. a vyhlášky MDPaT SR č. 351/2010 Z. z.

Kontakt - sídlo spoločnosti:

Dopravný podnik Bratislava a. s.,

Olejkárska 1

814 52 Bratislava 1

 

Kontakt – pracovisko:

Račianska ulica č. 149

831 54 Bratislava 35

Tel. +421 2 5950 3425

e-mail: tkdv@dpb.sk

Certifikát ISO 9001_2015