Technické kontroly dráhových vozidiel

  • Overovanie technickej spôsobilosti električiek a trolejbusov

  • Technické kontroly električiek a trolejbusov

podľa zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. a vyhlášky MDPaT SR č. 351/2010 Z. z.

Kontakt – pracovisko

Adresa: Račianska 149, Bratislava
Tel.: 02 / 5950 3425
E-mail: tkdv@dpb.sk

Kontakt - sídlo spoločnosti:

Dopravný podnik Bratislava, a. s.
Olejkárska 1
814 52 Bratislava 1