Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia

Názov prijímateľa:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia 

Cieľ projektu:      

Cieľom projektu Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia je zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy, ktorá bude realizovaná prostredníctvom zabezpečenia projektovej dokumentácie. Projektová  dokumentácia bude následne použitá ako strategický podklad pre dodávateľa modernizácie – stavebných prácach.

Miesto realizácie projektu:

Bratislava – mestská časť Staré Mesto 

Výška zazmluvneného NFP:

450 868,66 EUR

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Zmluva o NFP:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7960368/