Prepravný poriadok a tarifa

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava vydáva podľa zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach § 7 Prepravný poriadok a zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, § 4 Prepravný poriadok.

Integrovaný dopravný systém

Medzinárodná doprava

SMS cestovné lístky

  • Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Bratislave SMS cestovné lístky na jednu cestu a výkon prepravnej kontroly
  • Platné od : 25. 5. 2018
  • Tarifa SMS cestovné lístky (PDF, ~678KB)

Nákladná doprava