Informatizácia MHD v Bratislave - informačné tabule

Názov prijímateľa:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

Informatizácia MHD v Bratislave – informačné tabule

Cieľ a stručný popis projektu:

Cieľom projektu je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Projekt zahŕňa výrobu 124 tabúľ na 117 zastávkach rozmiestnených na mestských pozemkoch. Tabule budú napojené na aktuálnu GPS polohu vozidiel MHD. Informačné tabule budú informovať v reálnom čase o príchode vozidiel MHD Bratislava. Informačné tabule budú audiovizuálne, t. j. budú zobrazované a hlásené, budú poskytovať informácie pre zrakovo indisponovaných, budú disponovať samostatnou nezávislou jednotkou na zastávke a budú on line. Zmena informačného systému cez nové informačné tabule znamená najmä kvalitatívny prínos – zlepšenie informovanosti verejnosti a zvýšenie atraktivity MHD. Hlavným užívateľom výstupu projektu bude teda široká cestujúca verejnosť, vrátane bicyklistov, mamičiek s kočíkmi a zrakovo telesne postihnutí cestujúci. PIS (Passenger Information System) je v súčasnej dobe jedným z prvkov informačných systémov pre cestujúcich mestskou hromadnou dopravou. Inteligentný zastávkový informačný systém umožní cestujúcim on-line prístup k reálnym a aktuálnym informáciám o linkách, o odchodoch spojov a prípadných meškaniach bez toho, aby museli v zložitých podmienkach hľadať na zastávke informáciu o odchode svojej linky


Miesto realizácie projektu:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice

Bratislava - mestská časť Ružinov

Bratislava - mestská časť Vrakuňa

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Bratislava - mestská časť Rača

Bratislava - mestská časť Vajnory

Bratislava - mestská časť Devín

Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves

Bratislava - mestská časť Dúbravka

Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Bratislava - mestská časť Lamač

Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica

Bratislava - mestská časť Petržalka

Bratislava - mestská časť Rusovce

Výška zazmluvneného NFP:

1 784 826,75 EUR

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.“