Zľavy – Ostatné

Zľavy pre každého

Zľava pri platbe elektronickou peňaženkou

Pri platbe za jednorazový elektronický cestovný lístok (eCL) prostredníctvom elektronickej peňaženky získavate zľavu 10%. Tieto eCL si máte možnosť zakúpiť na týchto miestach:

 • v regionálnych autobusoch Slovak Lines, a. s.
 • v kombinovaných označovačoch cestovných lístkov v prostriedkoch MHD
 • na nástupištiach železničných staníc v Bratislavskom kraji

Zľavy pre určené skupiny cestujúcich

Bonusová zľava pre darcov krvi, držiteľov Zlatej alebo Diamantovej plakety prof. MUDr. Janského

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny základného cestovného pre zóny 100+101 sa poskytuje držiteľom Diamantovej plakety prof. MUDr. Janského s trvalým pobytom v Bratislave alebo v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka (PCL).

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny základného cestovného pre zóny 100+101 sa poskytuje držiteľom Zlatej plakety prof. MUDr. Janského s trvalým pobytom v Bratislave pri kúpe predplatného cestovného lístka (PCL).

Na tento typ karty je možné si prikúpiť k zónam 100 + 101 aj regionálne zóny, avšak tieto už budú bez bonusovej zľavy.

Pri každom zakúpení PCL je potrebné sa preukázať OP, z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu.

Vystavenie BČK - potrebné doklady

V prípade záujmu o vystavenie BČK, alebo preukazu na zľavu je potrebné predložiť tieto doklady:

 • Preukaz o udelení Diamantovej plakety prof. MUDr. Janského.
 • Preukaz totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu.
 • Fotografiu (s rozmermi 3,5 x 3 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa.

Na vybraných predajniach vás bezplatne odfotografujú.

Vzor BČK typu DARCA KRVI, vydanej DPB, a. s.

Bonusová zľava pre účastníkov protikomunistického odboja a pre politických väzňov

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny základného cestovného sa poskytuje účastníkom protikomunistického odboja a pre politických väzňov s trvalým pobytom v Bratislave alebo v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Nárok na zľavu majú aj ich rodinných príslušníci (manžel, manželka, brat, sestra, deti) narodení pred 17. 11. 1989, ak majú tiež trvalý pobyt v Bratislave alebo v Bratislavskom kraji.

Na tento typ karty je možné si prikúpiť k zónam 100 + 101 aj regionálne zóny, avšak tieto už budú bez bonusovej zľavy.

Pri každom zakúpení PCL je potrebné sa preukázať OP, z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu.

Vystavenie BČK - potrebné doklady

V prípade záujmu o vystavenie BČK alebo preukazu na zľavu je potrebné predložiť tieto doklady:

 • Preukaz vydaný Ústavom pamäti národa, Zväzom protikomunistického odboja, Konfederáciou politických väzňov Slovenska alebo Svetovým združením bývalých politických väzňov.
 • Preukaz totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu.
 • Fotografiu (s rozmermi 3,5 x 3 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa.

Na vybraných predajniach vás bezplatne odfotografujú.

Vzor BČK typu PROTIKOMUNISTICKÝ ODBOJ, vydanej DPB, a. s.

Bonusová zľava pre účastníkov protifašistického odboja

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny základného cestovného sa poskytuje účastníkom protifašistického odboja s trvalým pobytom v Bratislave alebo v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Nárok na zľavu majú aj ich rodinní príslušníci (manžel, manželka, brat, sestra, deti), ak majú tiež trvalý pobyt v Bratislave alebo v Bratislavskom kraji.

Na tento typ karty je možné si prikúpiť k zónam 100 + 101 aj regionálne zóny, avšak tieto už budú bez bonusovej zľavy.

Pri každom zakúpení PCL je potrebné sa preukázať OP, z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu.

Vystavenie BČK - potrebné doklady

V prípade záujmu o vystavenie BČK alebo preukazu na zľavu je potrebné predložiť tieto doklady:

 • Osvedčenie podľa zákona č. 255/1946 Zb. V prípade, že Osvedčenie obsahuje len meno účastníka odboja, musí rodinný príslušník preukázať aj rodinný vzťah (rodný list, sobášny list a pod.).
 • Preukaz totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu.
 • Fotografiu (s rozmermi 3,5 x 3 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa.

Na vybraných predajniach vás bezplatne odfotografujú.

Vzor BČK typu PROTIFAŠISTICKÝ ODBOJ, vydanej DPB, a. s.

Tarifa

Podrobnejší popis nájdete v Prepravnom poriadku IDS BK, konkrétne:

 • Časť B - Tarifa, Článok B.8 - Bonusové zľavy.