Infolinka: 02 5950 5950

Školy a študenti

Odborná prax

Ponúkame odbornú prax a výcvik priamo na vybraných pracoviskách DPB pod vedením skúsených odborníkov z praxe. Prevádzková prax a odborný výcvik sú primárne určené pre žiakov a študentov odborných škôl, s ktorými má DPB zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania. Spolupracujeme so strednými odbornými školami dopravného zamerania v Bratislave. Za určitých podmienok je však možné, aby odbornú prax absolvoval aj žiak alebo študent školy, s ktorou momentálne nespolupracujeme (na základe osobitého schválenia zo strany DPB).

Odbornú prax ponúkame najmä pre študijné odbory:

 • autoopravár – mechanik, elektrikár, karosár, lakovník
 • elektromechanik
 • zámočník
 • autotronik
 • technika a prevádzka dopravy
 • operátor prevádzky a techniky dopravy
 • prevádzka a technika dopravy

Výhody pre študentov:

 • prepojenie teórie a praxe
 • načerpanie nových vedomostí
 • nadviazanie kontaktov s odborníkmi z praxe
 • možnosť zamestnať sa po skončení školy v DPB

Záverečné práce

Bakalárske a diplomové práce - možnosť pre študentov vysokých škôl.

DPB môže participovať na vybraných témach záverečných prác študentov vysokých škôl. Participácia DPB spočíva v personálnej podpore (spoločnosť poskytne konzultanta) a materiálnej podpore vo forme podkladov potrebných k vypracovaniu záverečnej práce. Návrh vlastnej témy diplomovej práce podlieha osobitnému schváleniu zo strany DPB.

V prípade záujmu o prax a viac informácií kontaktujte oddelenie vzelávania - vzdelavanie@dpb.sk