Električky pre Bratislavu – 2. fáza

Názov prijímateľa: Dopravný podnik Bratislava

Názov projektu: Električky pre Bratislavu – 2. fáza

Cieľ a stručný opis projektu:

Cieľom projektu je dokončenie výroby a dodanie 10 ks nových obojsmerných električiek štandardnej dĺžky 32,5 m. Projekt je pokračovaním - 2. fázou projektu (podľa čl. 118a nariadenia 2021/1060) s názvom Električky pre Bratislavu, ktorý bol realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Na dosiahnutie cieľa projektu bude žiadateľ realizovať 1 hlavnú aktivitu: Obstaranie mobilných prostriedkov dráhovej MHD (električiek).

Projekt bude realizovaný na území Bratislavy.

Projekt sa zameriava na riešenie cieľov, ako sú napr.:

  • zlepšenie stavu vozidlového parku (nákup moderných nízkopodlažných vozidiel),
  • nepriamo aj na zlepšenie stavu dopravnej infraštruktúry, keďže nasadenie vozidiel je podmienené kvalitnejšou infraštruktúrou, čo vedie k zvýšeniu cestovnej,
  • rýchlosti a pohodlia cestujúcich,
  • ponuka ďalších kvalitatívnych podmienok premávky,
  • ekologizácia dopravy.

 

Projekt obnovy vozidiel mestskej dráhovej dopravy – električiek DPB ako výhradného poskytovateľa prepravných služieb na území mesta Bratislava a významného dopravcu v IDS BK prispeje k trvalo udržateľnej mobilite na území mesta, najmä na kľúčových radiálach, kde budú nové vozidlá nasadzované, t. j. Karloveskej radiále, Ružinovskej radiále a na okruhu spájajúcim centrum mesta s Hlavnou stanicou. Moderné, vysokokapacitné vozidlá budú schopné zvládnuť aj predpokladaný mobilitný nárast a zároveň zatraktívnia, spolu s prebiehajúcou a plánovanou výstavbou a modernizáciou siete električkových tratí, systém mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, s cieľom pozitívneho vplyvu na deľbu prepravnej práce v prospech VHD. Cielený efekt na dopravný systém je predpokladaný aj v nižšom zaťažení cestných komunikácii a tým pádom infraštruktúry statickej dopravy ale aj pomalšej degradácie kvalitatívnych parametrov cestnej infraštruktúry.

 

Miesto realizácie projektu: 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Bratislava – mestská časť Ružinov

Bratislava – mestská časť Karlova Ves


Výška zazmluvneného NFP:  11 338 231,08 EUR

 

Informácie o Programe Slovensko 2021 – 2027 nájdete na www.eurofondy.gov.sk

Zmluva o NFP