Infolinka: 02 5950 5950

Všetky správy

Zmeny v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji

Od 1. júla 2023 dôjde k úprave cien cestovného v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Nové ceny sa budú vzťahovať na všetkých dopravcov zapojených do IDS BK, ktorými sú Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ARRIVA Mobility Solutions a Dopravný podnik Bratislava (DPB). Ide o reakciu na zvýšené náklady, infláciu a výpadky v príjmoch samospráv, ktoré sú objednávateľmi verejnej dopravy.

25 firiem vrátane Dopravného podniku Bratislava sa spojilo, aby vyzvali na zlepšenie právneho postavenia LGBTI+ ľudí na Slovensku.

Negatívne dopady diskriminácie a narastajúcej intenzity násilia voči LGBTI+ ľuďom vnímajú aj zamestnávatelia, pre ktorých je podpora hodnôt rovnosti a inklúzie na pracovisku dlhodobou prioritou. Ich právomoci v oblasti ochrany a podpory LGBTI+ ľudí sú však obmedzené a k výraznejšej zmene môže dôjsť len na základe predstavenia komplexných zákonov. Výzva, pod ktorú sa podpísalo už 25 firiem, vrátane najväčších zamestnávateľov, poukazuje na to, prečo je inklúzia ekonomicky a spoločensky výhodná a zároveň upozorňuje na možné riziká v prípade, že sa právna akceptácia a postavenie LGBTI+ ľudí nezmení.