Infolinka: 02 5950 5950

Zmeny a obmedzenia

Všetky správy

Skúšobná prevádzka „trojičky“ končí, zaobišla sa bez porúch

Dopravný podnik Bratislava nasadil do premávky od 13. mája 2019 na skúšobnú prevádzku 47 metrov dlhý električkový vlak 3xT6 – trojičku na linku č. 7. Z technického pohľadu podnik doteraz nezaznamenal s jej prevádzkou žiadne problémy. Skúšobná prevádzka je teda doteraz úspešná. Trojička bude premávať do 21. júna 2019 (vrátane) do začiatku výluky v Karlovej Vsi z dôvodu modernizácie električkovej trate Dúbravsko – Karloveskej radiály.

Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 22. júna 2019 od začiatku dennej premávky bude z dôvodu celkovej rekonštrukcie električkovej trate do Karlovej Vsi a Dúbravky vylúčená električková doprava na Karloveskej ulici v úseku za koľajovým rozvetvením pri križovatke s Molecovou ulicou po koniec električkovej trate v Dúbravke.

Dni pary – Rendez 2019

21. ročník celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel - Rendez 2019 sa uskutoční počas najbližšieho víkendu 15. a 16. júna 2019 v priestoroch Železničného múzea Slovenskej republiky - historického rušňového depa Bratislava východ. Podujatie pripravujú Železnice Slovenskej republiky v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s., Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., Dopravným podnikom Bratislava, a.s., Klubom železničnej nostalgie Bratislava východ, Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava a ďalšími slovenskými klubmi železničných historických vozidiel.

Veľká električková zmena

Bratislavu od 22. júna čaká veľká zmena trasovania električiek. Je to zmena, ktorú pocítia prakticky všetci cestujúci MHD. Zmenu trasovania električiek na území Bratislavy počas prázdninových mesiacov a septembra si vyžiadala nevyhnutná a neodkladná modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály.