Infolinka: 02 5950 5950

O podniku

V tejto sekcii sú všetky informácie o Dopravnom podniku Bratislava, akciová spoločnosť. V jednotlivých podsekciách nájdete organizačnú štruktúru, aktuálne informácie o dopravcovi ako i zaujímavosti z histórie.

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je stopercentná dcérska spoločnosť hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá je jediným poskytovateľom MHD na území mesta Bratislava. DPB, a. s. prevádzkuje trolejbusovú, autobusovú a električkovú dopravu.

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Martin Rybanský
predseda predstavenstva - CEO

Ing. Milan Donoval
podpredseda predstavenstva - CTO

Ing. Michal Halomi
člen predstavenstva - CIO

Ing. Zuzana Miklošová
poverená výkonom člena predstavenstva - CFO

Dozorná rada

Ing. Ivan Peschl
predseda dozornej rady

Ing. Juraj Káčer
podpredseda dozornej rady

Mgr. art. Adam Berka
člen dozornej rady

Mgr. Oskar Dvořák 
člen dozornej rady

Ing. Monika Ďurajková
členka dozornej rady

PhDr. Alžbeta Ožvaldová  
členka dozornej rady

Ing. Michal Vlček
člen dozornej rady

Mgr. Myra Zahradniková
členka dozornej rady

Ing. Vladimír Rafaj
člen dozornej rady

Juraj Haulík
člen dozornej rady

Štefan Linner
člen dozornej rady


DPB-Zakladateľská listina
DPB-Notárska zápisnica o založení akciovej spoločnosti