Infolinka: 02 5950 5950

O podniku

V tejto sekcii sú všetky informácie o Dopravnom podniku Bratislava, a. s. V jednotlivých podsekciách nájdete organizačnú štruktúru, aktuálne informácie o dopravcovi ako i zaujímavosti z histórie.

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je jediným poskytovateľom MHD na území mesta Bratislava, pričom okrem liniek MHD prevádzkuje aj prímestské linky a pravidelné medzinárodné autobusové linky. DPB prevádzkuje trolejbusovú, autobusovú a električkovú dopravu.

Predstavenstvo spoločnosti


Ing. Milan Urban
predseda predstavenstva

CV

Ing. Jaroslav Štrba
podpredseda predstavenstva

CV
 
JUDr. Alexander Sako
člen predstavenstva

CV

Ing. Pavol Kubala PhD.
člen predstavenstva

CV

Vedenie spoločnosti

Ing. Milan Urban
generálny riaditeľ

JUDr. Alexander Sako
riaditeľ úseku obchodu a strategického rozvoja

Ing. Pavol Kubala PhD.
riaditeľ ekonomického úseku

JUDr. Marián Áč, PhD.
riaditeľ úseku generálneho riaditeľa

Ing. Rastislav Fleško
riaditeľ úseku dopravnej infraštruktúry a elektrické dráhy

Ing. Mgr. Juraj Hamaj
riaditeľ úseku dopravy a služieb

Dozorná rada

Mgr. Rastislav Žitný
predseda dozornej rady

Ing. Katarína Augustinič
členka dozornej rady

JUDr. Mgr. Jozef Uhler
člen dozornej rady

JUDr. Richard Mikulec
člen dozornej rady

Mgr. Peter Cabrnoch
člen dozornej rady

JUDr. Milan Vetrák, PhD.
člen dozornej rady

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák
člen dozornej rady

Ing. Vladimír Rafaj
člen dozornej rady

Ing. Karol Kállay
člen dozornej rady

Štefan Linner
člen dozornej rady