Infolinka: 02 5950 5950

O podniku

V tejto sekcii sú všetky informácie o Dopravnom podniku Bratislava, akciová spoločnosť. V jednotlivých podsekciách nájdete organizačnú štruktúru, aktuálne informácie o dopravcovi ako i zaujímavosti z histórie.

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je stopercentná dcérska spoločnosť hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá je jediným poskytovateľom MHD na území mesta Bratislava. DPB, a. s. prevádzkuje trolejbusovú, autobusovú a električkovú dopravu.

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Martin Rybanský
predseda predstavenstva - CEO

Ing. Milan Donoval
podpredseda predstavenstva - CTO

Ing. Michal Halomi
člen predstavenstva - CIO

Ing. Andrej Zigmund
člen predstavenstva - CFO

Dozorná rada

PhDr. Ľuboš Krajčír
predseda dozornej rady

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
členka dozornej rady

Ing. Matej Vagač
člen dozornej rady

Ing. Monika Debnárová
členka dozornej rady

Mgr. Zdenka Zaťovičová
členka dozornej rady

Mgr. Rastislav Tešovič
člen dozornej rady

PhDr. Alžbeta Ožvaldová
členka dozornej rady

Mgr. Myra Zahradniková
členka dozornej rady

Ing. Vladimír Rafaj
člen dozornej rady

Juraj Haulík
člen dozornej rady

Štefan Linner
člen dozornej rady


DPB-Zakladateľská listina
DPB-Notárska zápisnica o založení akciovej spoločnosti