Infolinka: 02 5950 5950

O podniku

V tejto sekcii sú všetky informácie o Dopravnom podniku Bratislava, a. s. V jednotlivých podsekciách nájdete organizačnú štruktúru, aktuálne informácie o dopravcovi ako i zaujímavosti z histórie.

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je jediným poskytovateľom MHD na území mesta Bratislava, pričom okrem liniek MHD prevádzkuje aj prímestské linky a pravidelné medzinárodné autobusové linky. DPB prevádzkuje trolejbusovú, autobusovú a električkovú dopravu.

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Martin Rybanský
predseda predstavenstva

Ing. Andrej Zigmund
člen predstavenstva

Ing. Rastislav Fleško
člen predstavenstva

Vedenie spoločnosti

Ing. Rastislav Fleško
riaditeľ infraštruktúrneho úseku

Ing. Andrej Zigmund
poverený riaditeľ ekonomického úseku

Ing. Michal Halomi
poverený riaditeľ prevádzkového úseku

Dozorná rada

PhDr. Ľuboš Krajčír
predseda dozornej rady

Mgr. Vladimír Dolinay
podpredseda dozornej rady

Mgr. Ján Buocik
člen dozornej rady

Ing. Monika Debnárová
členka dozornej rady

Mgr. Zdenka Zaťovičová
členka dozornej rady

Mgr. Rastislav Tešovič
člen dozornej rady

PhDr. Alžbeta Ožvaldová
členka dozornej rady

Mgr. Myra Zahradniková
členka dozornej rady

Ing. Vladimír Rafaj
člen dozornej rady

Juraj Haulík
člen dozornej rady

Štefan Linner
člen dozornej rady