Lístok - dovozný

Dovozný cestovný lístok je určený na prepravu batožín, psov alebo bicyklov*.

Papierový dovozný cestovný lístok platí na všetkých linkách IDS BK vo všetkých zónach počas 180 minút od času označenia.

Elektronický dovozný cestovný lístok platí na rovnakú zónovú a časovú platnosť ako elektronický cestovný lístok pre cestujúceho.

Dovozný cestovný lístok si označte ihneď pri nástupe do vozidla v najbližšom označovači, ktorý sa nachádza pri vstupných dverách vo vozidlách MHD. V prípade, že prvú cestu absolvujete vlakom, označte si cestovný lístok na nástupišti ešte pred nástupom do vlaku, pokiaľ nie je na stanici, webových stránkach koordinátora alebo dopravcu uvedené inak.

Neoznačený, nesprávne označený, viackrát označený, poškodený, natrhnutý, neúplný či inak znehodnotený cestovný lístok je neplatný.

* na prepravu bicykla ho nemožno využiť vo vlakoch ZSSK.

Tarifa

Podrobnejší popis nájdete v Prepravnom poriadku IDS BK

Cenník

Cenník nájdete tu.