Vodíkové autobusy pre ekologickú MHD v Bratislave

Názov prijímateľa:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

Vodíkové autobusy pre ekologickú MHD v Bratislave

 

Cieľ a stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v meste Bratislava, ktorý bude dosiahnutý prostredníctvom hlavnej aktivity projektu "Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov na alternatívny pohon". Predmetom projektu je nákup 4 vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných mestských autobusov s dĺžkou do 12,2 m s vodíkovým pohonom, s celkovou obsaditeľnosťou min. 75 cestujúcich, vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov. Autobusy musia byť navrhnuté tak, aby boli schopné odjazdiť trasu linky s denným dojazdom min. 350 km na 1 naplnenie vodíkovým plynom, bez nutnosti priebežného dopĺňania. Nakoľko je pohon zabezpečený vodíkovými článkami, jedná sa o dopravné prostriedky s nulovými emisiami.


Miesto realizácie projektu:

Bratislava I

Bratislava II

Bratislava III

Bratislava IV

Bratislava V

Výška zazmluvneného NFP:

1 900 000 EUR

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT-EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.“