Reklamácie

Reklamačný poriadok na služby poskytované Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť v zmysle prepravných poriadkov.

Reklamácie na predaj doplnkového tovaru

Reklamácie na elektronické nosiče tarifných údajov – BČK

  • Reklamáciu na funkčnosť elektronických nosičov tarifných údajov BČK možno podať do 24 mesiacov od jej vydania.
  • Reklamáciu si možno uplatniť na predajnom mieste DPB, a. s. na adrese: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava.
  • Pri vybavovaní reklamácie odporúčame predložiť doklad o zaplatení BČK.

Viac informácií o reklamáciách nájdete v