Predaj - Ostatné predajné kanály

Cestujúci majú možnosť zakúpiť si cestovné lístky aj prostredníctvom ďalších predajných kanálov.

Slovenská pošta, a. s.

Na všetkých 111 pobočkách Slovenskej pošty, a. s. je možné zakúpiť vybrané typy predplatných cestovných lístkov. Cez poštu nie je možné zakúpiť lístky, na ktoré si chcete uplatniť zľavu ŤZP.

Provízny predaj

Províznymi predajcami sú trafiky a stánky PNS, ktoré ponúkajú sortiment rôznych papierových jednorazových cestovných lístkov.

Multifunkčné predajné automaty BID

Používajú sa rovnako ako multifunkčné predajné automaty DPB, a. s. Ponúkajú aj rovnaké typy cestovných lístkov.