Lístok - Jednorazový cestovný lístok papierový

Cestovný lístok na jednu cestu sa vydáva v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe. Cestovný lístok na jednu cestu platí v rozsahu zónovej a časovej (vyznačenej v minútach) platnosti na vykonanie jednej cesty na všetkých linkách zaradených do IDS BK. Počas platnosti cestovného lístka možno neobmedzene prestupovať.

Zónová platnosť

  1. Zónová platnosť môže byť stanovená konkrétnymi číslami zón, v ktorých cestovný lístok platí.
  2. Zónová platnosť môže byť stanovená počtom zón, cez koľko, vrátane nástupnej, môže cestujúci cestovať. Ich platnosť sa počíta od miesta označenia.
  3. Sieťový cestovný lístok - nemá zónové obmedzenie, v rámci jeho časovej platnosti môžete cestovať vo všetkých zónach IDS BK.

Zóna 100 sa počíta ako dve zóny.

Časová platnosť

Na papierových jednorazových cestovných lístkoch je vytlačená informácia o časovej platnosti lístka. Časová platnosť cestovného lístka na jednu cestu je stanovená časovým intervalom, počas ktorého cestovný lístok platí a to od času označenia.

Kde si zakúpiť papierový jednorazový cestovný lístok

  • v predajniach DPB, a. s.
  • v automatoch na predaj cestovných lístkov umiestnených na zastávkach (žlté automaty)
  • u províznych predajcov, ako sú napríklad stánky PNS
  • vo vozidlách regionálnych autobusov

Ako sa papierový jednorazový cestovný lístok používa

Papierové cestovné lístky je potrebné pri prvom nástupe do vozidla ihneď označiť v označovači cestovných lístkov. Označovače cestovných lístkov sa nachádzajú pri dverách vo vozidlách MHD

Označenie cestovného lístka je nutné vykonať tak, aby boli údaje vytlačené na vyznačenom mieste, tzn. vsunutím cestovného lístka do štrbiny OCL lícom hore v smere vyznačenej šípky. Tieto údaje sú podstatné pre určenie platnosti cestovného lístka, preto je cestujúci povinný skontrolovať správnosť označenia cestovného lístka.

Neoznačený, nesprávne označený, viackrát označený, poškodený, natrhnutý, neúplný či inak znehodnotený cestovný lístok je neplatný.

V prípade, že najbližší OCL vo vozidle alebo na nástupišti je nefunkčný, cestujúci je povinný označiť si cestovný lístok v inom OCL. Ak sa vo vozidle alebo na nástupišti nenachádza žiaden iný funkčný OCL cestujúci vo vlastnom záujme:

  • v MHD informuje vodiča vozidla po príchode do nasledujúcej zastávky, ktorý rozhodne o ďalšom postupe (predá cestujúcemu cestovný lístok, ak to nie je možné, umožní cestujúcemu cestovať v danom vozidle aj bez označeného lístka)
  • v PAD informuje vodiča vozidla, ktorý rozhodne o ďalšom postupe (predá cestujúcemu cestovný lístok, ak to nie je možné, umožní cestujúcemu cestovať v danom vozidle aj bez označeného lístka)
  • pri nástupe do vlaku sám vyhľadá sprevádzajúci personál vlaku a oznámi mu túto skutočnosť. Sprevádzajúci personál zapíše platnosť (dátum, čas a tarifná zóna nástupu) ručne a potvrdí ju pečiatkou.

Pri nástupe do vozidla musí mať cestujúci platný cestovný lístok aspoň na taký zónový a časový úsek, aký je potrebný na docestovanie do najbližšej zastávky. V prípade pokračovania v ceste je cestujúci povinný označiť si, alebo zakúpiť si ďalší cestovný lístok.

Platnosť cestovného lístka končí uplynutím času platnosti, po uplynutí platnosti je pre ďalšiu prepravu neplatný. Ak počas jazdy skončí časová platnosť cestovného lístka, je cestujúci povinný označiť si alebo zakúpiť si ďalší cestovný lístok.

Záväzné posúdenie zónovej platnosti vychádza zo schémy zón PP IDS BK. Záväzné posúdenie časovej platnosti cestovného lístka vychádza z časových údajov uvedených v cestovnom poriadku. V prípade, že cestujúci použije na cestu do svojho cieľa viacero spojov a z dôvodu oneskorenia jedného z nich, skončí cestujúcemu platnosť cestovného lístka skôr, ako mal podľa cestovného poriadku prísť do cieľa cesty, je cestujúci povinný označiť si, alebo zakúpiť si ďalší cestovný lístok. Zároveň má nárok podať reklamáciu u toho dopravcu, u ktorého meškanie vzniklo.

Cestovanie len v rámci Bratislavy

Ak cestujete len v rámci Bratislavy (zóny 100+101), stačí sa pri výbere lístka riadiť len údajom o časovej platnosti.

Cestovanie len v rámci regiónu

Cena cestovného po regióne sa odvíja od toho, cez koľko alebo cez ktoré zóny budete cestovať a koľko táto vami zvolená cesta bude trvať. Zo schémy zón si vypočítajte, kadiaľ vedie vaša cesta a podľa toho zvoľte správny lístok.

Ak si budete lístok kupovať v pokladni na železničnej stanici, alebo v prímestskom autobuse, bude vám stačiť poznať zastávku alebo zónu do ktorej cestujete, predajné zariadenie všetko vypočíta.

Cestovanie medzi Bratislavou a regiónom

Cena cestovného medzi Bratislavou a regiónom sa odvíja od toho, cez koľko alebo cez ktoré zóny budete cestovať a koľko táto vami zvolená cesta bude trvať. Zo schémy zón si vypočítajte, kadiaľ vedie vaša cesta a podľa toho zvoľte správny lístok.

Ak si budete lístok kupovať v pokladni na železničnej stanici, alebo v prímestskom autobuse, bude vám stačiť poznať zastávku alebo zónu do ktorej cestujete, predajné zariadenie všetko vypočíta.

Vzory jednorazových papierových cestovných lístkov vydaných DPB, a. s.

Tarifa

Podrobnejší popis nájdete v Prepravnom poriadku IDS BK

Cenník

Cenník nájdete tu